Planiranje prodaje - Sales planing

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Najčešći uzrok neizvršavanja Planova Marketinga i/ili Prodaje su loše procene tih istih planova. Procene su uglavnom zasnovane na željama menadžera ili na njihovim pokušajima da zadovolje zahteve vlasnika firme, a manje na realnim analizama i savremenim metodama i tehnikama prognoze i planiranja.Kome je namenjen: Rukovodiocima i zaposlenima u odeljenjima prodaje, marketinga i službe planiranja.Cilj treninga: Da nauči polaznike kako se radi analiza tržišta, koje metode se koriste za obradu informacija i donošenje odluka, kako da iskoriste statističke podatke da bi otkrili prodajne trendove i sezonalnosti i kako da tržišne informacije inkorporirate sa statističkim.

Napomena: Koliko bi nam posao bio lakši kada bi sa 90% tačnosti mogli da pogodimo šta ćemo i koliko prodati sledećeg meseca ili nedelje? Kolike bismo uštede i optimizacije mogli da napravimo? Zakoračite u svet uspešnih. Pridružite nam se na treningu Planiranje prodaje.Predavač: Msc Zoran Đurđević - Više od trideset godina iskustva na rukovodećim pozicijama u domaćim i internacionalnim kompanijama. Konsultant/Savetnik Evropske Banke za obnovu i razvoj (EBRD), sertifikovani predavač instituta Austrijske Privredne KomoreDiploma: „Kala“ Diploma – svi polaznici kursa

Sertifikat: Sertifikat WIFI Instituta Privredne Komore Austrije – polaznici koji završe sve kurseve iz iste akademije.Prijave slati na mail edukacija@kala.rs

Cene

Uplate pre 1.11.2016. Uplate posle 1.11.2016.
-170 € -190 € grupe iz iste firme (minimum 3 člana)
-190 € -210 € stari polaznici
-200 € -220 € ostali

*U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate
U cenu je uračunato: Predavanje, radionica, sav potreban materijal, ručak, osveženja, diploma, sertifikat.

Izvor: kala.rs