Planiranje, motivacija i kako efikasno donositi odluke

Jezik: Serbian

Hobi i Posebna interesovanja
Svi smo mi preduzetnici - čime god da se bavimo, gde god da živimo, kakav god da nam je društveni ili finansijski status. Preduzetnici smo 24 časa na dan, svakoga dana u preduzeću života - našeg života.Svakodnevno PLANIRAMO, svakodnevno tražimo MOTIVACIJU i svakodnevno donosimo ODLUKE - spremno preuzimamo rizik i razvijamo sposobnost pronalaženja kreativnih rešenja u cilju stvaranja životnog blagostanja, tražimo, prepoznajemo i vidimo prilike, prikupljamo resurse i upravljamo njima, kreiramo sopstvene ciljeve, preuzimamo inicijativu, prihvatamo odgovornost, upravljamo rizikom i istrajni smo da stvari okončamo.Svaki dan je prepun novih kombinacija, koje treba da obrađujemo i koristimo na najbolji mogući način. Neprestano planiramo i neprestano organizujemo. Neprestano stvaramo i ulažemo vreme i trud, pri čemu preuzimamo finansijski, psihološki i socijalni rizik i za to primamo nagradu u vidu blagostanja, ličnog zadovoljstva i nezavisnosti.Posedujemo viziju, znamo šta smo mi i gde želimo da budemo u budućnosti, verujemo da je sudbina u našim rukama i verujemo da veoma malo eksternih faktora može uticati na našu budućnost. Imamo veliku unutrašnju snagu da preuzmemo brojne akcije i da hrabro istrajemo u njima. Spremni smo da preduzimamo rizik da bi ostvarili ciljeve. Samouvereni smo, verujemo u sebe i u sopstveni uspeh.Svakodnevno smo preduzimači, graditelji tima, inovatori i multiplikatori šablona - svaki dan otkrivamo nove magične formule i uspešno ih primenjujemo gde god možemo.Čime god da se bavite, gde god da živite, kakav god da Vam je društveni status - Vi ste preduzetnik u preduzeću sopstvenog života.Svi u sebi već imamo sve što je potrebno, ali to znanje i sposobnosti treba probuditi, tako što ćemo stupiti u komunikaciju sa našim Unutrašnjim Bićem.Pozivam Vas da krenete na put ličnog životnog preduzetništva i da hrabro isplovite na more života, hrabri i puni vere u sebe, u svoje ciljeve i u svoje odluke. Igrajte svoju igru i tražite šta god želite - to ćete i dobiti. Spektakularno grešite na svome putu, jer jedna od zajedničkih stvari svih uspešnih ljudi je da su pravili i da prave greške, ali su ipak nastavili i nastavljaju svoja putovanja korak po korak, jer uspeh je u putovanju, a ne u destinaciji. Destinacija je samo mesto preračunavanje rute, mesto gde hrabro krećemo dalje.Promena je jedina sigurna stvar i promene treba prihvatiti oberučke - promene nas vode kao zvezde vodilje u noći, ali kao i svaki putnik istraživač obavezno ponesite dvogled optimizma i stalno gledajte kroz njega, sa njime su sve prepreke savladive, sa njime je svaki cilj vidljiv, sa njime je svako rastojanje kraće.Pozivam Vas da zajedno popričamo o planiranju, motivaciji i o efikasnom donošenju odluka.Agenda događaja

- od 17:30 do 18:00 - dolazak prijavljenih učesnika i upis u listu gostiju- od 18:00 do 18:50 - PRVI MODUL

- Polazna tačka u planiranju - gde sam Ja sada?

- Preskočili smo prvu tačku, a ona je veoma važna - veliko "M"

- Lični resursi, unapređenje, očuvanje i proširenje

- Dostupnost informacija, uzbudljiva sadašnjost i informaciona buka

- Snaga misli i koncept sadašnjeg trenutka

- Ko sam ja i šta je moj cilj?

- Jasna postavka ciljeva kao preduslov uspešnog planiranja

- Da li planovi vrede u praksi?- od 18:50 do 19:00 - pauza- od 19:00 do 20:00 - DRUGI MODUL

- Svakodnevna motivacija, transformacija i zamena navika

- Šta je odluka?

- Proces donošenja odluka

- Kako da budemo efikasni?

- Veza između kalendara, radnih listi i ciljeva

- Matrica upravljanja vremenom

- Komunikacija i stepenice promene ponašanja

- Ja robot - samodisciplina i tehnologija