Planiranje, metode i tehnike regrutacije i selekcije - siguran put do najboljih kandidata

Jezik: Serbian

Obrazovanje i Edukacija
Kadrovi predstavljaju uporište poslovnih institucija i kompanija. Komparativna prednost svake organizacije je najpre u ljudskim resursima, stoga odabir najboljih kandidata direktno utiče na:

- promete,

- profitabilnost i

- egzistenciju svake organizacije.Zaposleni čije su organizacije iskusile konsekvence pogrešnih odluka u izboru kandidata (pogotovo za zahtevnija radna mesta) posebno su zainteresovane za ovu tematiku. Proces selekcije je kompleksan i zato treba da bude usredsređen na efikasnost počevši od definisanja potreba radnog mesta do konačnog odabira kandidata, kako bi sam rezultat bio produktivan po čitavu organizaciju.Na ovom praktičnom treningu polaznici će biti upoznati sa strukturom celog procesa, uz veliki broj primera i detalja iz prakse. Idejna zamisao treninga je da ne opterećuje polaznike teoretskim modelima koji se lako mogu pronaći u stručnoj literaturi već će se predavač posebno osvrnuti na specifičnosti domaćeg tržišta radne snage, kao i na primenjivost i efikasnost raznih tehnika u konkretnim situacijama.Ciljna grupa:

- Oni koji se već bave selekcijom a hteli bi da unaprede i sistematizuju svoja znanja;

- Oni koji prirodom svoje (menadžerske ili vlasničke) uloge bave selekcijom, a želeli bi da kvalitet iste podignu na viši nivo;

- Oni koji žele da se bave selekcijom;Cilj treninga:

Sistematizovanje i unapređenje znanja polaznika, uz radionice i veliki broj primera iz prakse.Teme:

- Definisanje zahteva radnog mesta (radno iskustvo, znanja i veštine, lične karakteristike)

- Kanali kojim se dolazi do kandidata (oglas, tržište, preporuke)

- Selekcija prijava

- Intervju

- Procena istinitosti iskaza kandidata

- Psihološki testovi – upotrebljivost i prediktivnost

- Procena motivacije i uklopivosti sa klimom, kulturom i sistemom vrednosti poslodavca

- „Ponderisanje“ i rang-lista kandidataPo završetku polaznik je osposobljen da:

- Lakše definiše zahteve radnog mesta

- Brže i efikasnije dođe do optimalnog broja prijava

- Preciznije proceni kompetentnost i uklopivost kandidata

- Lakše donese konačnu odluku oko izbora.Predavač:

Nenad Ljubisavljević, Diplomirani psiholog sa 15 godina iskustva u selekciji i regrutaciji kandidata. Od 2001-2005 radio u Delta M-u kao stručni saradnik za selekciju, 2005-2008 u konsultantskoj kući Dekra Zapošljavanje osnovanoj od strane nemačke Dekra Arbeit GMBH grupe kao Specijalista za selekciju. Od 2008 je rukovodilac službe ljudskih resursa za sva pravna lica MSAN grupe (regionalnog lidera u IT branši) u Srbiji. U karijeri je vodio više stotina konkursa i kroz testiranje i intervju procesuirao više hiljada kandidata.

Cene

Cena obuke iznosi 18.840,00 RSD