Planiranje i postavljanje ciljeva

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Dobar cilj daje nam dugoročnu viziju i motivaciju, pomaže u fokusiranju na sticanje novih znanja, organizaciju vremena i resursa što omogućava da maksimizirate svoje napore. Pravilno postavljeni ciljevi nam usmeravaju pažnju na zadatak, pospešuju ulaganje truda, povećavaju ustrajnost i pospešuju upotrebu novih strategija kada stare nisu dobre. Ispravno postavljanje ciljeva je proces koji se uči. I ne treba da se iznenadite kada vaši ciljevi postanu samoispunjujuće proročanstvo.

Sadržaj treninga:
- Šta su ciljevi
- Razlika: želja, rezultat, cilj i vizija
- Definisanje ciljeva
- Strategije uspešno postavljenih ciljeva
- Model definisanja projekta i dugoročnih ciljeva
- Savladavanje prepreka na ostvarenju dugoročnih ciljeva
- Alat za efikasno definisanje cilja
- Kreativni pristup definisanju ciljeva

Koristi za Vas i Vašu organizaciju:
- Definisani ciljevi i savladana tehnika definisanja ciljeva
- Prepoznate strategije uspešno postignutih ciljeva
- Upotreba modela planiranja dugoročnih ciljeva i projekata
- Savladani osnove prevazilaženja preprekat u postizanju ciljeva
- Razvijen kreativni pristup u definisanju ciljeva

Metode rada:
Trening je kombinacija predavanja, diskusije, praktičnih – interaktivnih vežbi i primene svih trening metoda. Rad u grupi, uz mogućnost neposrednog kontakta sa trenerom i bavljenje Vašim konkretnim problemom i pitanjima.

Trener: Uglješa Atanacković, inženjer menadžmenta u oblasti menadžmenta ljudskih resursa. Treningom i razvojem se bavi od svoje 16 godine, u početku u NVO sektoru a u poslednjih 8 godina u poslovnom sektoru. Poslednjih 6 godina radi kao konsultant za ljudske resurse, trener i kouč. Vlasnik je agencije ROAD HR (www.road.rs). U poslednjih 5 godina održao je preko 450 treninga kroz koje je prošlo više od 2700 zadovoljnih učesnika. Najčešće je radio sa malim i srednjim preduzećima, vlasnicima koji su svoje poslovanje počinjali od zanatskih i trgovinskih radnji a vremenom prerasli u preduzeća sa 20 ili više od 50 zaposlenih. Sertifikovani je poslovni konsultant i trener Nacionalne agencije za regionalni razvoj, sertifikovani kouč prestižnih evropskih instituta i udruženja i NLP master. Trener i poslovni konsultant Evropske banke za obnovu i razvoj. Uže ekspertize su mu u okviru oblasti ljudskih resursa i to: organizacioni razvoj i postavljanje organizacione strukture, motivacija zaposlenih, liderstvo i izgradnja tima.

Prijave za učešće na trening se primaju najkasnije tri dana pred početak treninga ili do popunjenosti na e-mail office@road.rs.

Cene karata

9.000,00 RSD

Napomena: Sve prijave pristigle do kraja avgusta imaju 5% popusta.