PDV u oblasti građevinarstva i PDV kod prometa nepokretnosti

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Pravilna primena poreskih propisa od velikog je znacaja za poslovanje privrednih subjekata. Na seminaru će biti predstavljene aktuelne teme:
- PDV u oblasti gradjevinarstva
- PDV kod prometa nepokretnosti.

Učesnici će na seminaru imati mogućnost da kroz interakciju sa predavačem, vrhunskim stručnjakom u ovoj oblasti, dobiju odgovore na postavljena pitanja i tako olakšaju primenu propisa u daljem radu.

Ciljna grupa:
Obveznici PDV-a.

Cilj seminara:
Obuka za primenu Zakona o porezu na dodatu vrednost i podzakonskih propisa, u delu koji se odnosi na opredeljene teme.

Teme:
- PDV u oblasti gradjevinarstva
- PDV kod prometa nepokretnosti

Po završetku seminara polaznik je oposobljen da:
Samostalno primenjuje navedene propise.

Predavač:
- Irina Stevanović Gavrović, Rukovodilac Grupe za porez na dodatu vrednost u Ministarstvu finansija-Sektoru za fiskalni sistem.

Cene karata

Cena seminara: 22.440,00

Izvor: mngcentar.com