PDV u građevinarstvu – dileme i rešenja

Jezik: Serbian

Nekretnine i Građevinarstvo
Određivanje poreskog dužnika za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva često predstavlja problem za čije rešenje je neophodno savetovanje sa poreskim konsultantima ili čak traženje mišljenja Ministarstva finansija.Činjenica je da svi PDV obveznici, nezavisno od toga da li posluju u oblasti građevinarstva, dolaze u kontakt sa PDV-om u građevinarstvu.U svakodnevnom radu prisutne su brojne nedoumice, i uključuju vremensko razgraničenje između primene starih i novih odredbi Zakona o PDV, pravilnog postupanja sa pogrešno izdatim računima, kako ispraviti grešku u PDV računu za građevinske usluge, i slično.U saradnji sa stručnjacima u oblasti poreskog savetovanja, organizujemo interaktivni seminar koji će Vam dati odgovore između ostalih, i na sledeća pitanja:

Koje propise treba imati u vidu prilikom rešavanja pitanja koja uključuju PDV u građevinarstvu?

Na koji način se popunjavaju polja Obrasca POPDV u okviru prometa iz oblasti građevinarstva

Koje su najčešće greške i propusti u praksi kod primene PDV-a u građevinarstvu?

Koje činioce i okolnosti treba imati u vidu radi pravilne primene PDV-a u građevinarstvu?

Koja su zakonska sredstva za ispravljanje grešaka, kao i koje su potencijalne posledice?Ovaj seminar Vam omogućava:

- Sticanje neophodnih znanja iz oblasti poreske regulative i upravljanja poreskim rizicima u građevinarstvu

- Odgovore na Vaše nedoumice, nejasnoće i specifične probleme direktno od poreskih konsultanata ugledne revizorske kuće

- Upoznavanje kolega iz struke, interaktivnu diskusiju, primere dobre prakse i razmene iskustava.KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Privrednicima, direktorima, rukovodiocima poreskih i finansijskih sektora, računovođama, poreskim savetnicima, finansijskim konsultantima, kao i svima koji žele da dobiju odgovore na pitanja i reše nedoumice i dileme u vezi sa PDV u građevinarstvu.TEME SEMINARA

- Kratak pregled uporedne prakse;

- Osnovni zakonski i podzakonski pravni okvir koji uređuje primenu PDV-a u oblasti građevinarstvu;

- Uloga Uredbe o klasifikaciji delatnosti u određivanju PDV tretmana prometa;

- Uloga Mišljenja Ministarstva finansija;

- Značaj blagovremenog obračuna PDV-a od strane poreskog dužnika;

- Prometi iz oblasti građevinarstva koji uključuju avanse date pre 15.10.2015. godine;

- Mešoviti prometi, tj. prometi koji se samo delimično mogu smatrati prometima iz oblasti građevinarstva;

- Značaj montaže/ugradnje, kao i vremenskog trenutka iste;

- Obrazac POPDV i prometi iz oblasti građevinarstva;

- Načini ispravki grešaka i propusta;

- Brojni praktični primeri;

- Pitanja i odgovori.Mesto održavanja: Envoy Conference Center

Cene

Cena kotizacije iznosi 18.720,00 RSD

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!