Osnovni menadžment program

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Osnovni menadžment program (OMP) je javno priznati program upravljanja poslovanjem od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.Ovaj program je uspešno završilo više stotina menadžera u Srbiji i odlikuje ga bogato iskustvo iz prakse predavača i interaktivnost. Ujedno ovo je jedan od programa sa najvišim ocenama. Učešće u programu omogućuje menadžerima da prepoznaju situacije sa kojima se mogu suočiti u budućnosti i da na njih odgovarajuće reaguju sa manje iznenađenja.Program obuhvata sledeće celine: uloga menadžera u organizaciji; efektivnost i efikasnost menadžera; pregled teorije i prakse menadžmenta; planiranje strategije, misije, vizije i vrednosti preduzeća; donošenje odluka, organizacija rada i timova; preduzetništvo, kulturno okruženje i organizacija; liderstvo, društvena odgovornost i etika.Učesnici programa

Osnovni menadžment program je namenjen menadžerima koji su nedavno dobili rukovodeću odgovornost, bez obzira na ukupne godine radnog iskustva i prethodnu školsku spremu.Učesnici programa će obrađivati teme kroz uvodna izlaganja, vežbe, grupni rad, simulacije, igre uloga, demonstracije, proučavanje edukativnih filmova i diskusije analizirajući pozitivna i negativna iskustava iz menadžerske prakse. Dodatna vrednost ovog programa je u radu sa mentorom i analiza razvoja lične karijere.Tokom programa, sa mentorom, dobiće povratnu informaciju kako razvijati plan za primenu stečenih znanja i veština u svom poslu u cilju dugoročnog planiranja menadžerske karijere.Teme

- Uloga menadžera i menadžerske veštine

- Misija, vizija i vrednosti

- Vođenje, osnove ponašanja

- Organizaciona kultura i okruženje

- Društvena odgovornost, etika i liderstvo

- Upravljanje performansama tima

- Timski i individualni ciljeviPredavači: Srđan Janićijević, MBA i Dragan Petrović, MBA

Cene

80.000,00 RSD + PDV
U cenu nije uračunat smeštaj, približna cena punog pansiona iznosi 5.000 din dnevno.
Korporativni partneri, akademska zajednica, samofinansirajući studenti i nezaposleni imaju posebne uslove.