Osnovni menadžment program

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Osnovni menadžment program (OMP) je program kroz koji je prošlo više stotina menadžera u Srbiji i odlikuje ga bogato iskustvo iz prakse predavača i interaktivnost. Ujedno ovo je jedan od programa sa najvišim ocenama. Učešće u programu omogućuje menadžerima da prepoznaju situacije sa kojima se mogu suočiti u budućnosti i da na njih odgovarajuće reaguju sa manje iznenađenja.

Program obuhvata sledeće celine: efektivnost i efikasnost menadžera; pregled teorije i prakse menadžmenta; planiranje strategije, misije, vizije i vrednosti preduzeća; donošenje odluka, organizacija rada i timova; upravljanje promenama i inovacijama; preduzetništvo, kulturno okruženje i organizacija; liderstvo, društvena odgovornost i etika; upravljanje konfliktima.

Polaznici
Osnovni menadžment program je namenjen menadžerima koji su nedavno dobili rukovodeću odgovornost, bez obzira na ukupne godine radnog iskustva i prethodnu školsku spremu. Polaznici programa će obrađivati teme kroz uvodna izlaganja, vežbe, grupni rad, simulacije, igre uloga, demonstracije, proučavanje edukativnih filmova i diskusije analizirajući pozitivna i negativna iskustava iz menadžerske prakse. Tokom programa, sa mentorom, dobiće povratnu informaciju kako razvijati plan za primenu stečenih znanja i veština u svom poslu u cilju dugoročnog planiranja menadžerske karijere.

Teme
- Menadžerske veštine i menadžment proces
- Misija, vizija, vrednosti, strategija
- Vođenje, osnove ponašanja
- Organizaciona kultura i okruženje
- Društvena odgovornost, etika i liderstvo
- Coaching i motivacija
- Upravljanje promenama i inovacijama
- Upravljanje performansama tima
- Argumentacija i poslovno pregovaranje
- Timski i individualni ciljevi razvoja

Predavači: Srđan Janićijević, MBA i Dragan Petrović, MBA

Modul počinje 19.02.2018. i traje do 23.02.2018
Drugi termin obuke je 27.08.2018. i traje do 31.08.2018.

Cene karata

80.000,00 RSD + PDV
U cenu nije uračunat smeštaj, približna cena punog pansiona iznosi 5.000 din dnevno.
Korporativni partneri, akademska zajednica, samofinansirajući studenti i nezaposleni imaju posebne uslove.