Osnove finansija za preduzetnike, mikro i mala preduzeća

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Odlična vest za sve preduzetnike kao i vlasnike malih i mikro preduzeća: sredinom januara održava se intenzivni jednodnevni trening na temu Osnove finansija za preduzetnike i vlasnike MSP.

Obuku drži Marina Dimić, finansijski konsultant i finansijski direktor dve privatne firme, pokretač i rukovodilac centra za razvoj zaposlenih sa preko 14 godina iskustva iz ove oblasti.

Imaćete mogućnost da saznate sve aktuelne finansijske i zakonske promene, savladate osnovne tehnike za efikasno praćenje finansijskih tokova vašeg preduzeća, ovladate alatima za procenu rizika, naučite kako da analizirate i smanjite troškove vašeg poslovanja a da pri tom ne ugrozite kvalitet vaših proizvoda ili usluga, i unapredite svoju organizaciju i procese planiranja.

Postoji mogućnost i individualnog, mentorskog rada sa jednim polaznikom. U ovom slučaju predavač maksimalno prilagođava program rada stepenu znanja i potrebama klijenta. Ukoliko ste zainteresovani za ovakvu vrstu obuke, kontaktirajte nas direktno.

Predmet i cilj obuke:
- Strateško planiranje poslovanja: kako da uz korišćenje raspoloživih resursa, na najbolji mogući način iskoristiti mogućnosti i smanjiti pretnje prilikom donošenja odluka.
- Planiranje i kontrola prihoda, troškova i rezultata: tehnike za predviđanje budućih događaja, postavljanje planova i ciljeva, procenjivanje budućih prihoda i troškova poslovanja, kao i procesi upoređivanja uspešnosti ostvarenog u odnosu na planirani rezultat poslovanja.
- Praćenje finansija: vođenje internog finansijskog izveštaja za sopstvene potrebe, na osnovu kojeg možete proceniti sa koliko realnog novca preduzeće raspolaže na kraju određenog poslovnog perioda.
- Poslovanje sa bankama – praktični primeri osnovih bankarskih poslova i transakcija koji su neophodni svima koji se bave privatnim biznisom.
- Procena isplativosti novih projekata i investiciono planiranje: potrebno je da znamo u kom trenutku firma ima prostora da se širi, dodatno zaduži i na koji način je najbolje to uraditi.

Kome je obuka namenjena:
- Preduzetnicima i rukovodiocima mikro i malih preduzeća koji žele da unaprede svoja znanja iz oblasti finansija i planiranja;
- Osobama koje planiraju da započnu svoj mali biznis, osnuju porodičnu firmu;
- Svima koji su počeli da rade na pozicijama koje se odnose na finansije i poslovno planiranje;
- Studentima i diplomcima na fakultetima ekonomskog i menadžerskog usmerenja koji planiraju da se bave samostalnim poslovanjem ili naslede poslovanje od svojih roditelja;
- Osobama koje žele da napreduju u poslu, a potrebno im je znanje iz finansija i sličnih oblasti.

Šta nudimo:
- Rad u malim grupama max. 10 osoba;
- Posvećenost svakom polazniku uz maksimalno praktičan rad;
- Radnu skriptu i propratni materijal;
- Izuzetne radne uslove u savremeno opremljenoj trening sali;
- Sertifikat o uspešnom pohađanju obuke.

Neophodno predznanje:
- Osnovno poznavanje rada u programskom paketu MS Office.

Osnovne metode rada:
-Diskusije, studije slučaja, aktivno učestvovanje svih učesnika uz praktičan rad na elektronskim dokumentima.

Vaša investicija
- Specijalna cena preko sajta KONFERENCIJE.RS: 8.000 RSD
- Posebne pogodnosti za rane prijave – kontaktirajte nas!
- Mogućnost plaćanja u ratama.

Cene karata

Specijalna cena preko sajta Konferencije.rs: 8.000 RSD

Izvor: mojaobuka.rs