Optimizacija zaliha u praksi

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija

Imate zarobljen kapital ili zarobljen prostor u svom skladištu? Poznato Vam je koji su uzroci prekomernih zaliha? Kako da onemogućitie nastanak prekomernih zaliha? Kako koristite podatke dobijene nakon analize zaliha?


Seminar je namenjen svim preduzećima koja žele da unaprede i ovladaju metodama za uspešnu optimizaciju zaliha. Na seminaru ćete kroz konkretne primere iz prakse uz pojašnjenja našeg predavača doći do rešenja za optimizaciju zaliha. Biće izložene dokazane metode za optimizaciju zaliha koje su postigle izvanredne rezultate u svetu.


NAKON SEMINARA ĆETE:
Naučiti kako da identifikujete koja rasipanja stvaraju zalihe
Naučiti kako da smanjite zalihe gotovih proizvoda, poluproizvoda i sirovina
Biti upoznati sa značajem i prednostima implementacije i korišćenja kanbana
Osloboditi zarobljeni kapital korišćenjem i adekvatnim korišćenjem i adekvatnim ABC ili XYZ analize i ispravnim tretiranjem različitih vrsta zaliha
Razmeniti iskustva sa kolegama iz struke i steći sertifikat kompanije Forum Media


TEME SEMINARA:


1. Zalihe i Pull sistem
Problem prekomenih zaliha i njihov uticaj na poslovanje kompanije
Koji su razlozi nastanka zaliha i kako se sa njima boriti?
Specifičnosti Push i Pull sistema poslovanja
Kako težiti ka Just-in-time proizvodnji.


2. Kanban
Jedan od osnovnih stubova uspostavljanja proizvodnje bez zaliha
Kako je nastao i kako se razvijao ovaj Lean alat?
Koje vrste Kanbana postoje, kako se koriste u kompanijama i koji se rezultati mogu očekivati?
Primeri uspešne primene i dobijeni rezultati


3. Nivelisanje proizvodnje
Prenošenje zahteva za proizvodnju tako da se proizvodni kapaciteti ravnomerno opterete i smanje međuprocesne zalihe
Koliko se analiziraju zalihe poluproizvoda, kako se smanjuju i kako postupati sa zalihama sirovina?


4. ABC/XYZ analiza
Specifičnosti analiza, koraci izvođenja i očekivani rezultati
Ukrštanje ABC i XYZ analize
Smernice za optimizaciju zaliha po dva kriterijuma dobijenim iz ABC/XYZ analize


Zatvaranje seminara: Diskusija o pređenim oblastima, pitanja, razmena iskustava polaznika i saveti predavača.
- Uz diskusiju i učenje kroz razmenu iskustava, ova obuka sadrži vežbei simulacije koje će pomoći da se razume suština i prepozna mogućnost primene stečenih znanja
- Sa primerima iz prakse i iskustvima kompanija u Srbiji i najuspešnijih kompanija u svetu    Kao polaznik seminara iskoristite poseban popust od 20% za kupovinu priručnika „Obaveze i odgovornosti direktora“!


    Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!


    Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

    Cene

    15,600.00 RSD + PDV