Optimizacija zaliha u praksi

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Imate zarobljen kapital ili zarobljen prostor u svom skladištu? Poznato Vam je koji su uzroci prekomernih zaliha? Kako da onemogućitie nastanak prekomernih zaliha? Kako koristite podatke dobijene nakon analize zaliha?Seminar je namenjen svim preduzećima koja žele da unaprede i ovladaju metodama za uspešnu optimizaciju zaliha. Na seminaru ćete kroz konkretne primere iz prakse uz pojašnjenja našeg predavača doći do rešenja za optimizaciju zaliha. Biće izložene dokazane metode za optimizaciju zaliha koje su postigle izvanredne rezultate u svetu.Nakon seminara ćete:

- Naučiti kako da identifikujete koja rasipanja stvaraju zalihe

- Naučiti kako da smanjite zalihe gotovih proizvoda, poluproizvoda i sirovina

- Biti upoznati sa značajem i prednostima implementacije i korišćenja kanbana

- Osloboditi zarobljeni kapital korišćenjem i adekvatnim korišćenjem i adekvatnim ABC ili XYZ analize i ispravnim tretiranjem različitih vrsta zaliha

- Razmeniti iskustva sa kolegama iz struke i steći sertifikat kompanije Forum MediaTEME SEMINARA

Zalihe i Pull sistem

- Problem prekomenih zaliha i njihov uticaj na poslovanje kompanije

- Koji su razlozi nastanka zaliha i kako se sa njima boriti?

- Specifičnosti Push i Pull sistema poslovanja

- Kako težiti ka Just-in-time proizvodnji.Kanban

- Jedan od osnovnih stubova uspostavljanja proizvodnje bez zaliha

- Kako je nastao i kako se razvijao ovaj Lean alat?

- Koje vrste Kanbana postoje, kako se koriste u kompanijama i koji se rezultati mogu očekivati?

- Primeri uspešne primene i dobijeni rezultatiNivelisanje proizvodnje

- Prenošenje zahteva za proizvodnju tako da se proizvodni kapaciteti ravnomerno opterete i smanje međuprocesne zalihe

- Koliko se analiziraju zalihe poluproizvoda, kako se smanjuju i kako postupati sa zalihama sirovina?ABC/XYZ analiza

- Specifičnosti analiza, koraci izvođenja i očekivani rezultati

- Ukrštanje ABC i XYZ analize

- Smernice za optimizaciju zaliha po dva kriterijuma dobijenim iz ABC/XYZ analizeZatvaranje seminara: Diskusija o pređenim oblastima, pitanja, razmena iskustava polaznika i saveti predavača.Uz diskusiju i učenje kroz razmenu iskustava, ova obuka sadrži vežbei simulacije koje će pomoći da se razume suština i prepozna mogućnost primene stečenih znanja

Sa primerima iz prakse i iskustvima kompanija u Srbiji i najuspešnijih kompanija u svetu.

Cene

Cena kotizacije iznosi 18.720,00 RSD

Kao polaznik seminara iskoristite poseban popust od 20% za kupovinu priručnika „Obaveze i odgovornosti direktora“!
Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!