Optimalna motivacija

Jezik: Serbian

Obrazovanje i Edukacija
Pozivamo vas na jednodnevni otvoreni trening koji predstavlja senzaciju u svetskim menadžment i HR krugovima, jer organizacije troše milijarde godišnje pokušavajući da podignu angažovanost svojih ljudi, a da zapravo ne znaju kako to da postignu.Cilj treninga i važnost?

Ključ angažovanosti i posvećenosti poslu jeste kvalitet motivacije. Blanchard istraživanja su pokazala da dok "suboptimalna" motivacija dovodi do neangažovanosti, optimalna motivacija stvara strast prema poslu i radni entuzijazam. Takvi zaposleni bivaju 30 % produktivniji, 3 x zadovoljniji poslom, isto tako 3 x kreativniji i 10 x više angažovani.Generalni cilj je da zaposleni i kolege imaju nameru da daju sve od sebe, budu visoko učinkoviti, zadrže se u timu, pozitivno govore o kompaniji i budu primer na koji svako može da se ugleda.Koje će veštine učesnici razviti?

- Prelazak sa pitanja da li je neko motivisan na: zašto je motivisan da... (odgovor donosi model "spektra motivacije")

- Razumevanje 6 različitih načina da čovek bude motivisan.

- Upoznavanje sa akcijama ko je vode iz "suboptimalne" u optimalnu motivaciju.

- Usvajanje 3 ključne veštine:

1. Indentifikovanje trenutnog motivacionog stanja

2. Prebacivanje ili održavanje stanja optimalne motivacije

3. Reflektovanje svog doživljaja promene

- Vežbanje 3 veštine na studiji slučaja i ličnim primerima

- Razumevanje na koji način ohrabrivanje autonomije, produbljivanje povezanosti i razvijanje kompetentnosti utiču na osećaj dobrobiti i nivo energije zaposlenih

- Kreiranje akcionih koraka kako bi se razrešile izazovne situacije iz prakse.Ciljna grupa

Menadžeri i pojedinci koji su zainteresovani za učenje veština pokretanja optimalne motivacije, kako bi postigli i održali visoke rezultate i pozitivnu energiju.Veličina grupe

Do 10 učesnika.Dodatne informacije

Ukoliko ste zainteresovani možemo obezbediti „in-house“ trening za vašu kompaniju, na srpskom ili engleskom jeziku. Takođe, moguće je posebno organizovati koučing sesije nakon održanog treninga.Kako se prijaviti?

Molimo vas da pošaljete formular na e- mail info@blanchard.rs

Možete nas kontaktirati za sve dodatne informacije na telefone: +381 11 2107502 ili +381 65 2107502.

Cene

Kotizacija: 280 EUR + PDV po osobi
Kotizacija uključuje: materijale, ketering i osveženje

Izvor: hart.rs