Online marketing i komunikacija

Jezik Srpski

IT i Tehnologija

Online marketing predstavlja osmišljavanje pozicioniranja i reklamiranja nekog prozvoda /firme na online tržištu. Danas je možda i najbitniji upravo zbog toga što je najbrži, dolazi do ogromnog broja korisnika ali baš zbog toga treba biti dodatno oprezan jer koliko brzo neka firma ili proizvod mogu dobro da se pozicioniraju i predstave na online tržištu, isto tako i veoma lako mogu da se diskredituju i loše kotiraju kod ogromnog broja korisnika. Zbog toga je veoma bitno da vam imiž formira i održava stručna osoba obučena za taj posao.

Osnovne teme kursa za online marketing i komunikaciju su:
- rad u oblasti marketinga
- oglašavanje na internetu i
- istraživanje tržišta.

Polaznici se uče kako da na osnovu istraživanja i dobijenih rezultata, obezbede adekvatan rast i razvoj poslovanja određene firme.

Jedan od najvažnijih zadataka kojim treba da ovlada marketing stručnjak jeste da u velikoj količini informacija istakne one koje su najbitnije kako bi obezbedio pažnju svoje ciljne grupe.
Drugi – najvažniji zadatak jeste da kada se osvoji tražena ciljna grupa, da se zadrži pažnja na našem proizvodu, usluzi, brendu, firmi….
I treći – ali ne i najmanje bitan, jeste da se ta ista ciljna grupa pozove na akciju, odnosno na korišnjenje naših usluga, proizvoda itd.
Ova tri zadatka može da ispuni online marketing stručnjak koji će biti obučen za to nakon odslušane obuke.

ATC pogodnosti:
- Svaki polaznik ima svoj računar i kompletno radno mesto
- Praktične vežbe u IT radionici
- Savremena računarska laboratorija
- Sertifikovani predavači sa inženejrskim iskustvom
- Pripreme za polaganje zvaničnih ispita
- Pristup online prezentacijama
- Mogućnost plaćanja u ratama

Broj časova: 20

Sve cene su izražene u eurima. Plaćanje je isključivo u dinarima po srednjem kursu NBS na dan rezervacije obuke.
Izražene cene za fizička lica su sa uračunatim PDV-om.
Izražene cene za pravna lica su bez uračunatog PDV-a

Cene karata

Cena kursa iznosi 180 EUR