OLI psihodinamski trening razvojnih veština

Jezik Srpski

Obrazovanje i Edukacija

Sa željom da vodimo kvalitetniji i ispunjeniji život trudimo se da rešavamo probleme i dostižemo nove ciljeve. Sa potrebom da pomognemo sebi i drugima stremimo ostvarenju razvojnih ciljeva u oblasti ljubavi i rada. Mapiramo odakle polazimo, gde želimo da stignemo i tražimo najbolji put.

Međutim, posmatranjem sebe i drugih možemo primetiti i postojanje brojnih manipulativnih veština koje se takođe razvijaju i onemogućavaju razvoj. Razvijaju se umesto onih koje bi trebalo i nazivamo ih “kontravešinama”.

Slepe ulice razvoja rezervisane su za kontraveštine kojima se nesvesno manipuliše sobom i drugima. Razumevanjem ovih kontraveština i strategija neuspeha u ljubavi i radu možemo raditi na unapređenju razvojnih veština. Jer, svako ponašanje odraz je određene veštine i strategije, uspeha koliko i neuspeha. Nijedna veština niti strategija nije loša sama po sebi. Vrednuje se u odnosu na cilj.

Kao što su za uspeh potrebne određene veštine, tako su i za neuspeh potrebne “kontraveštine”. Razumevajući načine na koje su ljudi nedovoljno uspešni u oblasti ljubavi i rada, možemo dublje razumeti zašto je tako i kako se to može promeniti. Na ovaj način unapređujemo svoje razvojne veštine koje možemo dalje preneti drugima.

O.L.I. psihodinamski trening razvojnih veština osmišljen je tako da putem teorijske prezentacije, predavanja, diskusije, analize slučajeva, tehnika i praktičnih vežbi, kao i iskustvene prorade teme, pomogne učesnicima da rade na razumevanju maladaptivnih obrazaca, zarad razvoja bazičnih kompetencija koje omogućavaju dostizanje razvojnih ciljeva.

Trening ima dva opšta cilja. Iskustveni– u kome je fokus na razumevanju ličnih obrazaca i strategija koje onemogućavaju razvoj i dostizanje životnih ciljeva. Instruktorski– u kome je odredište prenošenje iskustva i znanja na druge zarad razvoja sposobnosti za ljubav i rad.

Trening je namenjen svima koji žele da rade na ovim ciljevima, bilo da je akcenat na prvom ili drugom. Svima onima koji su motivisani za razvoj sposobnosti za ljubav i rad kod sebe i drugih putem razumevanja psihodinamike i razvoja životnih veština. Svima koji žele da prošire svoja znanja ka psihodinamskom razumevanju elemenata ljudskog razvoja i obučavanja drugih.

Treningu mogu prisustvovati svi oni koji su završili ili su studenti fakulteta bilo kog usmerenja, edukanti nekog od modaliteta edukacije za „koučing“ nezavisno od profesije i svi drugi zainteresovani za temu.

Svaka aktivnost u okviru treninga dizajnirana je tako da pomogne učesnicima da se celovitije i efikasnije nose sa izazovima ličnog razvoja i steknu dodatne kompetencije u ovom polju, kroz celovit pristup temi.

Plan i program rada posvećen je podjednako aspektima primene u privatnom i poslovnom okruženju.
O.L.I psihodinamski trening razvojnih veština zasniva se na O.L.I integrativnom psihodinamskom metodu.
Po završenoj edukaciji se dobija certifikat o završenom kursu i zvanje „OLI trenera razvojnih veština“ kao i 16 časova edukacije u okviru koučinga i 5 časova ličnog rada.

Cene karata

Cena celokupnog treninga iznosi 110 EUR

Galerija