Održavanje proizvodnih pogona

Jezik Engleski

Biznis i Ekonomija

- Kako rešavate česte zastoje u radu zbog kvarova na mašinama?
- Da li Vam se čini da služba održavanja stalno radi, a da rezultati nisu vidljivi?
- Želite da umanjite troškove održavanja mašina?
- Kako rešavate probleme sa starom opremom?
- Uključili ste operatere na mašinama u održavanje mašina?

Ova obuka je namenjena svim tipovima proizvodnje i svim nivoima razvijenosti organizacije. Rešite problem čestih zastoja i niske produktivnosti. Ovladajte konceptom TPM-a (Total Productive Maintenance) koji predstavlja jedan od stubova uspešnih kompanija sadašnjice. Smanjite troškove održavanja, povećajte raspoloživost opreme, povećajte produktivnost, a sve to uz minimalna ulaganja. Naučite kako da prebacite fokus održavanja sa korektivnog na preventivno i kako da uključite operatere u proces održavanja. Na seminaru ćete kroz konkretne primere iz prakse uz pojašnjenja našeg predavača doći do rešenja za najbolje održavanje proizvodnih pogona.

Seminar će u potpunosti biti usmeren na mogućnosti praktične primene Totalnog produktivnog održavanja (TPM) u kompanijama u Srbiji. Kako bi se ceo koncept TPM-a što bolje razumeo, struktura seminara obuhvata primere iz prakse i edukativne radionice.

Nakon seminara ćete:
- Naučiti kako da kreirate sistem održavanja Vaše opreme tako da zastoje smanjite na minimum
- Naučiti kako da smanjite troškove održavanja i povećate pouzdanost opreme
- Naučiti kako da pratite ukupnu efektivnost opreme i kako da identifikujete prostor za unapređenje
- Naučiti kako da povećate produktivnosti opreme povećanjem raspoloživosti
- Biti osposobljeni da uključite operatere u autonomno održavanje
- Motivišete zaposlene i obučite ih kako da svako preuzme svoju ulogu u implementaciji TPM-a kako bi se postigli najbolji rezultati
- Razmeniti iskustva sa kolegama iz struke i steći sertifikat kompanije Forum Media

Seminar se izvodi obogaćen primerima iz prakse, iskustvima kako kompanija u Srbiji tako i najuspešnijih kompanija u svetu.
- Lean i Totalno produktivno održavanje (TPM): Šta je lean proizvodnja; Kako postići proizvodnju bez rasipanja; Uloga TPM-a u lean proizvodnji; Benefiti primene TPM koncepta i očekivani rezultati…
- Koraci implementacije TPM-a – Na koji način kreirati sistem održavanja opreme koji je stabilan i održiv; Koje korake slediti pri implementaciji; Koje vrste održavanja obuhvata TPM; 16 vrsta gubitaka; Šta je OEE (Overall equipment effectiveness) i kako ga pratiti…
- Pilari TPM-a – Šta je Kobetsu Kaizen i čemu je namenjen; Kako uspostaviti autonomno održavanje; Značaj postojanja standarda autonomnog održavanja; Koje vrste planskog održavanja postoje; Kategorizacija mašina i njena uloga u planskom održavanju…
- Motivacija i edukacija zaposlenih – Uloga službe održavanja i operatera u aktivnostima održavnja; Kako edukovati zaposlene da pravilno izvode aktivnosti održavanja opreme; Kako motivisati zaposlene da održavaju zahtevani nivo održavanja opreme…
- Zatvaranje seminara: Diskusija o pređenim oblastima, pitanja, razmena iskustava polaznika i saveti predavača.

*Uz diskusiju i učenje kroz razmenu iskustava, ova obuka sadrži edukativne igre i simulacije koje će pomoći da se razume suština i prepozna mogućnost primene stečenih znanja.

Rešite problem čestih zastoja i niske produktivnosti – prijavite se odmah!

Predavač: Nikola Marjanović

Cene karata

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 20% za nabavku „Obaveze i odgovornosti direktora”.

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!