Odgovornost prodavca za nedostatke i nesaobraznost robe/usluge

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Imovinska i kaznena odgovornost u prodaji robe i pružanju usluga

Ukoliko se bavite prodajnom delatnošću sigurno ste se mnogo puta našli u neprijatnoj situaciji sa potrošačem koji nije u pravu ili čak sa onim čija je reklamacija opravdana ali traži momentalni povrat novca ili momentalnu zamenu robe.
Kako postupate u situaciji kad potrošač izgubi račun i nema nikakav dokaz da je roba/usluga kupljena kod Vas? Šta se dešava kad Vas potrošač prijavi organizaciji za zaštitu potrošača ili Vas tuži, kakav je dalji postupak?
Na našem novom seminaru, u direktnoj interakciji sa predavačem, rešite sve nedoumice i informišite se o imovinskoj i kaznenoj odgovornosti u prodaji robe i pružanju usluga, pristupu u predstavljanju/oglašavanju robe i usluga, kao i osnovnim obavezama u vezi sa reklamacijama.

Teme koje će biti obrađene su:

- najčešći pojmovi koji se koriste u interakciji između prodavca i kupca: (prosečni) potrošač, trgovac, prodavac, proizvođač, ugovor o prodaji, ugovor na daljinu, - roba, proizvod, usluga, (nedozvoljena) poslovna praksa, šteta,
- nepoštena, obmanjujuća, nasrtljiva poslovna praksa – primeri iz prakse i posledice,
- prodaja na daljinu – posebna prava potrošača koja istovremeno predstavljaju obaveze prodavca, uslovi i rokovi za zaključenje i odustanak od ugovora o prodaji na daljinu, isporuka i povraćaj robe,
- (ne)saobraznost – obaveza popravke, zamene i povraćaja novca, rokovi i kazne propisane za
prodavce,
- razlike u odgovornosti prodavca u zavisnosti da li primenjuju pravila o nesaobraznosti iz Zakona o zaštiti potrošača, ili pravila o materijalnim nedostacima stvari i o garanciji po Zakonu o obligacionim odnosima,
- obaveze prodavaca prlikom reklamacije od strane kupca, koji su rokovi i propisane kazne,
inspekcijski i prekršajni postupak u vezi sa zaštitom potrošača.

Ovaj seminar vam omogućava:
- pojašnjenja zakonskih definicija važnih pojmova u prodaji robe/pružanju usluga
- razjašnjenja najčešćih pitanja u vezi sa odgovornošću prodavca/pružaoca usluge za kvalitet robe ili usluge
- da razumete pod kojim uslovima kupac može da vrati robu bez nedostataka
- da saznate kako da organizujete obradu reklamacija
- da naučite kako da se postavite u inspekcijskom postupku
- Interakciju sa predavačem – advokatom i direktne odgovore na Vaša pitanja

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?
Komercijalnom menadžmentu kompanije, zaposlenima u prodaji (na svim nivoima), marketing menadžerima, šefovima prodajnih jedinica, rukovodiocima “podrške” i svim drugim zainteresovanim licima.

Teme seminara:
- obična i prodaja na daljinu – posebnosti, obaveze i rokovi,
- nepoštena poslovna praksa u prodaji,
- razlike u odgovornosti za kvalitet robe/usluge prema Zakonu o zaštiti potrošača i Zakonu o obligacionim odnosima,
- reklamacija – postupak obrade i davanje zadovoljavajućeg odgovora,
- kaznena odgovornost prodavca.

Predavač: Vladimir Dragaš

Vladimir Dragaš je advokat sa višegodišnjim iskustvom u oblasti imovinske odgovornosti. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je bio jedan od osnivača debatnog kluba Pravnog fakulteta, dugogodišnji takmičar i debatni trener. Kao advokat, samostalno radi više od 9 godina specijalizujući se u pitanjima imovinske odgovornosti: zastupanju klijenata u parničnom postupku, pregovorima radi zaključenja i sastavljanja poslovnih ugovora i postupcima za zaštitu intelektualne svojine. Pravni je zastupnik velikog trgovinskog lanca. Takođe, zastupao je i brojne klijente u upravnim i prekršajnim postupcima.

Cene karata

Cena kotizacije 15.600, 00 RSD + PDV