Ocenjivanje zaposlenih

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Ocenjivanje postignutih rezultata zaposlenih, kao deo procesa upravljanja učinkom jedne organizacije, postalo je jedna od velikih i značajnih tema današnjice koja se nalazi u središtu sistema upravljanja ljudskim resursima, kako u privatnom tako i u javnom sektoru. Osim što govore o efikasnosti rada u jednoj sredini, rezultati ocenjivanja treba da bude i osnov za donošenje odluka o pravcu i intenzitetu potrebnog razvoja zaposlenih u toj organizaciji.

Pravilnim sprovođenjem postupka ocenjivanja zaposlenih, odnosno planiranjem, praćenjem, vrednovanjem i usmeravanjem učinka (bilo individualnog bilo timskog) ostvaruju se dva značajna cilja:
- podizanje opšte organizacijske sposobnosti i
- ostvarivanje strategijskih ciljeva.

Dobrobiti koje zaposleni imaju od ocenjivanja su višestruke i vezane su za pravilno i pravovremeno donošenje odluka o nagrađivanju, napredovanju, ali i usavršavanju i profesionalnom razvoju. Upravljanje znanjem je neposredno vezano uz sistem ocenjivanja.

Trening će pomoći učesnicima da:
- bolje i potpunije shvate svrhu i smisao ocenjivanja zaposlenih,
- razumeju koji sistem ocenjivanja bi bio najpogodniji sa aspekta njihove organizacije i konteksta u kome rade, 
- nauče kako se pišu individualni ciljevi za zaposlene,
- povezuju za ciljevima organizacije,
- odaberu najbolje kriterijume za ocenjivanje i kako da ih vrednuju.

Znanja koja steknu na treningu učesnici mogu odmah primeniti u praksi tako što će:
- definisati način ocenjivanja i kriterijume,
- razviti odgovarajući sistem nagrađivanja i napredovanja,
- moći će da kreiraju formular za ocenjivanje,
- moći da sa zaposlenima dogovore ciljeve rada za naredni period,
- moći da sprovedu ocenjivanje i prate njegove efekte na ukupan rad organizacije.

Tokom treninga primenjivaće se sledeće metode rada: predavanje, diskusija, simulacija, razmena iskustava, studija slučaja.

Ciljna grupa:
Rukovodioci i zaposleni u HR jedinicama organizacija privatnog i javnog sektora.

Cilj treninga:
Cilj treninga je unapređenje znanja učesnika o različitim postupcima ocenjivanja, njihovim prednostima i nedostacima kao i jačanje veština u sprovođenju određenih koraka samog postupka.

Teme:
- Srvha i smisao ocenjivanja
- Različiti modeli i primeri dobre prakse
- Kako obezbediti preduslove za objektivno i valjano ocenjivanje?
- Odabir kriterijuma i indikatora
- Dogovaranje individualnih ciljeva rada – kako napisati dobre ciljeve?
- Odabir ocena i davanje povratne informacije
- Posledice ocenjivanja

Po završetku polaznik je osposobljen da:
- potpunije razume značaj i svrhu postupka ocenjivanja;
- savlada različite modele ocenjivanja - njihove prednosti i nedostatke;
- ovlada veštinom pisanja individualnih ciljeva;
- prepozna teškoće u postizanju objekivnog ocenjivanja i da ih “kontroliše”.

Trener:
Diplomirani psiholog sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti upravljanja ljudskim resursima, posebno u segmentu selekcije, ocenjivanja i razvoja zaposlenih, kako u privredi tako i u javnoj administraciji.

Cene karata

16.440,00 RSD

Izvor: mngcentar.com