Obuka za upotrebu (kratkih) relaksacionih tehnika - Beograd

Jezik: Serbian

Life coaching
dukacija je namenjena: specijalistima iz ljudskih resursa, zdravstvenim radnicima, zdravstvenim saradnicima: psiholozima, defektolozima, socijalnim radnicima, stručnim radnicima u oblasti socijalne zaštite, joga majstorima i svim zainteresovanim profesionalcima koji se u svom radu susreću sa klijentima kojima je potrebna relaksacija. Obuka je namenjena stručnjacima koji žele da unaprede svoj rad sa klijentima, ali i građanima koji žele da ovladaju različitim tehnikama relaksacije.Obuka ima za cilj da učesnici savladaju preko 20 kratkih relaksacionih tehnika kao što su različite vežbe disanja, vizualizacije, ventilacije, pojedine vežbe iz Progresivno mišićne relaksacije, Autogenog treninga,Mindfulness-a i ACT-a koje mogu da se koriste samostalno. Kratke relaksacione tehnike se brzo savladavaju, ali je njihov efekat do dva sata, naspram dubokih tehnika relaksacije koje imaju efekat oko nedelju dana a potrebno je duže vreme da se usvoje, obično oko 7 do 10 nedelja vežbanja i preporučuju se više kod psihosomatskih oboljenja. Kratke relaksacione tehnike s obzirom da se brzo usvajaju su vrlo koristan elemenat pri savetovanju, pri obukama ili kada je potreban brz efekat relaksacije.Teme koje se obrađuju: tehnike imaginacije i mindfulness-a, Progresivna mišićna relaksacija i Autogeni trening (pojedine vežbe koje mogu samostalno da se koriste) vežbe disanja, tehnike iz ACT-a i Telesne psihoterapije, upravljanje stresom, tehnike prevazilaženja stresa, o spavanju, moždanim talasima, hipnagogno stanje, o tehnikama relaksacije i meditaciji, o psihogenim bolestima – poremećajima uzrokovanim stresom, funkcionalna autonomija motiva i relaksacione tehnike, ABC model i upravljanje emocijama (REBT psihoterapijski pravac), afirmacije i vizualizacije, kada se ne koriste/ko ne treba da trenira ovakve vežbe, vežbe ventilacije emocija, vođenje kratkih relaksacionih tehnika, tehnike za umanjenje treme i besa.Učesnici dobijaju štampane materijale i sertifikatPočetak: SKYPE GRUPA sreda 2.10.2019. u 20 časova, po oko sat i po do dva sata, 5 susreta. Mogući su i drugi termini ukoliko većina učesnika bude htela.Grupa u BEOGRADU 12.10. i 19.10. 14 do 20 časova, 2 susreta, subotom, uvek u istim terminima. Mogući su i drugi termini ukoliko većina učesnika bude htela. Lokacija je centar Beograda, u Dalmatinskoj.Grupa u NOVOM SADU 26.10. i 2.11. 14 do 20 časova, 2 susreta, subotom, uvek u istim terminima. Mogući su i drugi termini ukoliko većina učesnika bude htela. Lokacija je centar Novog Sada.Voditelj: Sonja Šovljanski, 063 487870, psihorelaks@gmail.com.

Cene

Cena celog treninga je 10.500,00 RSD + PDV