Obuka za profesionalnog upravnika (Kragujevac)

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Poslovima profesionalnog upravljanja (Čl. 51 Zakona o stanovanju i održavanju zgrada) mogu se baviti privredna društva ili preduzetnici (organizator profesionalnog upravljanja) angažovanjem lica koja su ispunila uslove za sticanje zvanja profesionalnog upravnika.

Teme:
- Pravni okvir u vezi sa korišćenjem, upravljanjem i održavanjem zgrada
- Administrativni i finansijski aspekti upravljanja zgradom
- Karakteristike zgrade, održavanje zgrade i bezbednosne procedure
- Komunikacija

Predvači: Marko Arsenijević, Aleksandra Kon, Milić Đoković, Rade Badža, Aleksandra Lukač, Maja Stešević, Vesna Protulipac, Snežana Matejić, Stanislav Glumac, Dragan Mlađan

Uslovi za sticanje zvanja profesionalnog upravnika:
- najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju
- položen ispit za profesionalnog upravnika
- dokaz da lice nije osuđivano pravnosnažnom odlukom na kaznu zatvora za krivično delo koje ga čini nedostojnim ili nepodobnim za obavlјanje poslova profesionalnog upravnika
- original ugovora o osiguranju od profesionalne odgovornosti sa periodom važenja od najmanje tri godine
- upis u registar koji vodi Privredna komora Srbije

Polaznici dobijaju radni materijal, osveženje na pauzama i sertifikat PKS o obavljenoj obuci.

Cene karata

Kotizacija iznosi 25.000,00 RSD po učesniku (plus PDV)