Obuka za profesionalnog upravnika (Kragujevac)

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Poslovima profesionalnog upravljanja (Čl. 51 Zakona o stanovanju i održavanju zgrada) mogu se baviti privredna društva ili preduzetnici (organizator profesionalnog upravljanja) angažovanjem lica koja su ispunila uslove za sticanje zvanja profesionalnog upravnika.Teme:

- Pravni okvir u vezi sa korišćenjem, upravljanjem i održavanjem zgrada

- Administrativni i finansijski aspekti upravljanja zgradom

- Karakteristike zgrade, održavanje zgrade i bezbednosne procedure

- KomunikacijaPredvači: Marko Arsenijević, Aleksandra Kon, Milić Đoković, Rade Badža, Aleksandra Lukač, Maja Stešević, Vesna Protulipac, Snežana Matejić, Stanislav Glumac, Dragan MlađanUslovi za sticanje zvanja profesionalnog upravnika:

- najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju

- položen ispit za profesionalnog upravnika

- dokaz da lice nije osuđivano pravnosnažnom odlukom na kaznu zatvora za krivično delo koje ga čini nedostojnim ili nepodobnim za obavlјanje poslova profesionalnog upravnika

- original ugovora o osiguranju od profesionalne odgovornosti sa periodom važenja od najmanje tri godine

- upis u registar koji vodi Privredna komora SrbijePolaznici dobijaju radni materijal, osveženje na pauzama i sertifikat PKS o obavljenoj obuci.

Cene

Kotizacija iznosi 25.000,00 RSD po učesniku (plus PDV)