Obuka za interne proveravače prema ISO 9001:2015 & ISO 190011:2018

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Jednodnevna obuka pruža polaznicima kompletan prikaz zahteva standarda ISo 9001:2015 i osposobljava ih za samostalno sprovođenje internih provera.

Ovim standardomse definišu zahtevi za sistem menadžmenta kvalitetom kada organizacija treba da pokaže svoju sposobnost da dosledno obezbeđuje proizvod ili uslugu koji ispunjavaju zahteve korisnika i relevantnih zakona i kada je njen cilj da poveća zadovoljstvo korisnika efektivnom primenom procesa stalnog poboljšavanja i usaglašavanja sa postavljenim zahtevima.

Kakvu osposobljenost obuka pruža?
Polaznici stiču znanja potrebna za samostalno obavljanje internih provera prema zahtevima standarda ISO 9001:2015, što podrazumeva:
- Razumevanje uloge i odgovornosti internog proveravača QMS-a;
- Razumevanje uloge sistema menadžmenta i interne provere u upravljanju rizicima u poslovanju;
- Planiranje i pripremu interne provere rzvijanjem efikasnih kontrolnih lista;
- Prikupljanje objektivnih dokaza kroz posmatranje, intervjuisanje i uzorkovanje dokumenata;
- Analiza nalaza provere i utvrđivanje usaglašenosti, neusklađenost i efikasnost;
- Objektivno izveštavanje o nalazima provere;
- Praćenje i proveru delotvornosti preduzetih korektivnih mera.

Treneri i konsultanti Instituta IIPP su na raspolaganju i nakon realizovane obuke za podršku i nova pitanja.

Kome je obuka namenjena?
- Zaposlenima uključenim u implementaciju sistema menadžmenta kvalitetom (SMK)
- Licima odgovornim za održavanje i unapređenje SMK
- Svima koji žele da steknu znanja i sertifikat intermog proveravača prema zahtevima ISO 9001:2015

Preduslovi:
Polaznicima nije potrebno prethodno znanje iz predmetne oblasti da bi pohađali obuku

Sertifikat:
Polaznici dobijaju sertifikat za interne proveravače prema zahtevima standarda ISO 9001:2015

Organizator zadržava pravo odlaganja i/ili otkazivanja u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih kandidata.

Suorganizator obuke je Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Cene karata

Cena obuka po polazniku iznosi 12.000,00 RSD + PDV

Specijalne ponude:
20% popusta za grupe polaznika (tri ili četiri)
10% popusta za polaznike koji već imaju neki od iipp sertifikata