Obuka za interne proveravače prema ISO 9001:2015

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Jednodnevna obuka pruža polaznicima kompletan prikaz zahteva standarda ISO 9001:2015 i osposobljava ih za samostalno sprovođenje internih provera.

Ovim međunarodnim standardom se definišu zahtevi za sistem menadžmenta kvalitetom onda kada organizacija treba da pokaže svoju sposobnost da dosledno obezbeđuje proizvod ili uslugu koji ispunjavaju zahteve korisnika, primenljivih zakona i ostalih propisa i kada ima za cilj da poveća zadovoljstvo korisnika efektivnom primenom sistema kroz procese stalnog poboljšavanja i dokazivanje usaglašenosti sa postavljenim zahtevima.

Kakvu osposobljenost obuka pruža?

Polaznici stiču znanja potrebna za samostalno obavljanje internih provera prema zahtevima standarda ISO 9001:2015, što podrazumeva:
- Razumevanje uloge i odgovornosti internog proveravača QMS-a;
- Razumevanje uloge sistema menadžmenta i interne provere u upravljanju rizicima u poslovanju;
- Planiranje i pripremu interne provere razvijanjem efikasnih kontrolnih lista;
- Analizu nalaza provere i utvrđivanje usaglašenosti, neusklađenosti i efikasnosti;
- Objektivno izveštavanje o nalazima provere;
- Praćenje i proveru delotvornosti preduzetih korektivnih mera.

Kome je obuka namenjena?
- Zaposlenima uključenim u implementaciju sistema menadžmenta kvalitetom ( SMK )
- Licima odgovornim za održavanje i unapređenje SMK
- Svima koji žele da steknu znanja i sertifikat internog proveravača prema zahtevima ISO 9001:2015

Preduslovi
Polaznicima nije potrebno prethodno znanje iz predmetne oblasti da bi pohađali obuku.

Sertifikat
Polaznici dobijaju sertifikat za interne proveravače prema zahtevima ISO 9001:2015

Treneri i konsultanti Instituta IIPP su na raspolaganju i nakon realizovane obuke za nova pitanja.

Organizator zadržava pravo odlaganja i/ili otkazivanja u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih kandidata.

Suorganizator obuke je Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Cene karata

17.400,00 RSD
Specijalne ponude:
20% za grupe polaznika (tri ili više)
10% za polaznike koji već imaju neki od iipp sertifikat