Obuka za interne proveravače prema ISO 22000:2018/HACCP & ISO 19001:2018

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Jednodnevna obuka pruža polaznicima kompletan prikaz zahteva standarda ISO 22000:2018/HACCP i osposobljava ih za samostalno sprovođenje internih provera.

ISO 22000:2018 definiše zahteve za sistem menadžmenta zdravstvene bezbednosti hrane (FSMS). Zahtevi ovog standarda se mogu primeniti na sve organizacije u okviru lanca proizvodnje i prometa hrane poput proizvođača, dobavljača, trgovca na veliko i malo, ugostiteljskih objekata i catering preduzeća, pružalaca usluga i logističkih preduzeća...

Kakvu osposobljenost obuka pruža?
Polaznici stiču znanja potrebna za samostalno obavljanje internih provera prema zahtevima standarda ISO 22000:2018/HACCP, što podrazumeva:
- Razumevanje uloge i odgovornosti FSMS internog proveravača;
- Razumevanje uloge sistema menadžmenta i interne provere u upravljanju rizicima u poslovanju;
- Planiranje i pripremu interne provere razvijanjem efikasnih kontrolnih lista;
- Prikupljanje objektivnih dokaza kroz posmatranje, intervjuisanje i uzorkovanje dokumenata;
- Analizu nalaza provere i utvrđivanje usaglašenosti, neusklađenosti i efikasnosti;
- Objektivno izveštavanje o nalazima provere;
- Praćenje i proveru delotvornosti preduzetih korektivnih mera.

Treneri i konsultanti Instituta IIPP su na raspolaganju i nakon realizovane obuke za podrđku i nova pitanja.

Kome je obuka namenjena?
- Zaposlenima uključenim u implementaciju sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (FSMS)
- Licima odgovornim za održavanje i unapređenje sistema FSMS
- Svima koji žele da steknu znanja i sertifikat intermog proveravača prema zahtevima ISO 22000:2018/HACCP

Preduslovi:
Polaznicima nije potrebno prethodno znanje iz predmetne oblasti da bi pohađali obuku

Sertifikat:
Polaznici dobijaju sertifikat za interne proveravače prema zahtevima standarda ISO 22000:2018/HACCP

Organizator zadržava pravo odlaganja i/ili otkazivanja u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih kandidata.

Suorganizator obuke je Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Cene karata

Cena obuka po polazniku iznosi 12.000,00 RSD + PDV

Specijalne ponude:
20% popusta za grupe polaznika (tri ili četiri)
10% popusta za polaznike koji već imaju neki od iipp sertifikata