Obračun zarada, naknade zarade i naknade troškova zaposlenih

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Veoma je važno da obračun i isplata zarade bude uređen i izvršen na zakonski propisan način. Samo na takav način će se ispoštovati prava zaposlenih i zaštitiće se prava poslodavca pred nadležnim organima (inspekcije rada, poreska uprava, sud…). Pored zarade, podjednaka pažnja posvećuje se naknadi zarade, naknadi troškova, kao i drugih primanja.

Na seminaru ćete naučiti kako da obračun i isplatu zarade uredite i primenite na propisan način i time izbegnite dugotrajne radne sporove, nepotrebne sudske troškove, visoke novčane kazne i druge sankcije. Takođe, naučićete kako da koristite olakšice za novozaposlene.

Seminar je competency based i praktično će odgovoriti na sva pitanja koja se odnose na obračun zarade, naknade zarade i druga primanja. Imaćete mogućnost da u interaktivnoj atmosferi razgovarate sa stručnjakom za ova pitanja, razmenite iskustva sa kolegama i rešite sve vaše nedoumice i dileme koje se javljaju u svakodnevnom poslovanju.

Ciljna grupa:
Zaposleni na poslovima obračuna zarade, zaposleni koji uređuju opšta radna akta, poslodavci, ostala lica koja u svom poslu koriste znanje iz oblasti zarade (knjigovođe, ekonomsko finansijski veštaci, pravnici...)

Cilj seminara:
- Sticanje znanja za samostalno izvršenje obračuna zarada i naknada zarada zaposlenih u privrednom društvu koje se ne finansira iz budžeta, kao i zaposlenih kod preduzetnika, s obračunom poreza i doprinosa,
- Upoznavanje sa odredbama Zakona o radu, opštim aktima poslodavca (Pravilnik o sistematizaciji, Pravilnik o radu, ugovor o radu, ugovori van radnog odnosa) u delu koji se odnosi na temu zarade,
- Upoznavanje s rokovima isplate, načinom isplate kao i rokovima zastare zarade zaposlenih.

Teme:
- Pojam zarade i elementi zarade (osnovna zarada, radni učinak, uvećanje zarade) po Zakonu o radu,
- Minimalna zarada,
- Naknada zarade (pojam i oblici),
- Naknade troškova i druga primanja zaposlenih (regres, topli obrok, naknada za dolazak I odlazak s rada…),
- Obustave iz zarade,
- Osnovice za socijalne doprinose (najniža i najviša osnovica),
- Poreski tretman zarade, naknade troškova i drugih primanja zaposlenih, prihoda iznad propisanog neoporezivog iznosa,
- Primer obračuna zarade s svim elementima,
- Propisane evidencije u vezi s obračunom zarada i rokovi čuvanja evidencije obračuna zarade,
- Oblici rada van radnog odnosa (ugovor o delu, ugovor o dopunskom radu, volontiranje, privremeni i povremeni poslovi…),
- Propisane olakšice poslodavcima za novozaposlene,
- Propisane sankcije.

Po završetku seminara, polaznik je osposobljen da:
- zna koji oblik rada da se u određenim okolnostima primeni (radni odnos, koji rad van radnog odnosa),
- izvrši obračun zarade odnosno drugog primanja prema obliku angažovanja,
- obračuna propisane poreze i doprinose,
- se informiše o elektronskoj poreskoj prijavi,
- zna koja je to neophodna evidencija o obračunatoj zaradi,
- se upozna s rokovima obračuna i isplate zarade, s rokovima zastare i drugim bitnim pitanjima.

Trener:
Mira Zeljković, Diplomirani ekonomista, poseduje višegodišnje iskustvo na računovodstveno-finansijskim i poreskim poslovima, poslovima revizije finansijskih izveštaja i obuke iz knjigovodstva, kao i iskustvo na poslovima ekonomsko finansijskog veštačenja. Više godina je radila u privrednom sistemu “ Pobeda-Holding” u Novom Sadu, gde je obavljala razne ekonomsko finansijske poslove (od referenta do pomoćnika direktora za finansijsko-komercijalna pitanja). Dvadesetu godinu samostalno na tržištu obavlja (vodi i organizuje) poslove računovodstveno-finansijskog i poreskog konsaltinga, kao i poslove vođenja poslovnih knjiga. Tokom rada stekla je stručna zvanja: ovlašćeni računovodja, revizor, stalni sudski veštak za ekonomsko-finansijsku oblast.

Cene karata

Cena treninga iznosi 18.840,00 RSD