Obeležavanje početka Programa TTF

Jezik: Serbian

IT i Tehnologija
Fond za inovacionu delatnost sprovodi komponentu pod nazivom Uspostavljanje centralne kancelarije za transfer tehnologije u okviru Projekta podrške istraživanju, inovacijama i transferu tehnologije u Srbiji, pokrenutog februara prošle godine. Ovaj projekat, ukupne vrednosti 6,9 miliona evra, finansira Evropska unija sa 4,9 miliona evra iz pretpristupnih fondova (IPA 2013), a sufinansiraju Vlada Republike Srbije i domaći privatni sektor sa po 1 milion evra. Sprovodi se u saradnji sa Svetskom bankom i ima za cilj da podstakne saradnju između akademskog i privatnog sektora radi komercijalizacije istraživanja i promovisanja transfera tehnologije.U okviru pomenute komponente razvijen je Program TTF namenjen jačanju sposobnosti i efikasnosti transfera tehnologije, u cilju zaključivanja transakcija i obezbeđivanja finansijske koristi za istraživačku zajednicu u Srbiji. Ovaj događaj je prilika da detaljno predstavimo njegove ciljeve, sadržaj i očekivane rezultate, i da pozovemo akademsku naučno-istraživačku zajednicu da svojim aktivnim uključivanjem u delatnosti u okviru Programa ključno doprinese njegovom uspehu.U okviru događaja biće održana panel diskusija s temom „Saradnja nauke i privrede u Godini preduzetništva“.