Obaveze poslodavca u vođenju evidencija iz oblasti rada

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Različitim propisima iz oblasti radnih odnosa je definisana zakonska obaveza poslodavaca da vode evidencije iz oblasti rada. Ove evidencije su čest predmet inspekcijskog nadzora, a za poslodavce su predviđene i višemilionske kazne u slučaju njihovog nevođenja! Na našem novom seminaru, u interakciji sa predavačem – advokatom, saznajte:

- Koje evidencije iz oblasti rada poslodavac mora da vodi po zakonu
- Koje evidencije iz oblasti rada je poželjno da poslodavac vodi kako bi zaštitio svoje poslovanje
- Koje sve vrste evidencija postoje, kako treba da izgleda njihov sadržaj i na koji način se vode
- Kako se prikupljaju, obrađuju, koriste i štite podaci zaposlenih prikupljeni vođenjem evidencija
- Kako se uspostavlja zbirka podataka o ličnosti prikupljenih vođenjem evidencija i kako se vrši prijava istih Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Ovaj seminar Vam omogućava:
- Savete kako da ispunite svoju zakonsku obavezu vođenja evidencija iz oblasti rada
- Uputstva za vođenje obaveznih i preporučenih evidencija iz oblasti rada
- Direktnu interaktivnost sa predavačem i odgovore na Vaša pitanja

Teme seminara:
- Obaveze vođenja evidencija u oblasti rada sa aspekta Zakona o radu;
- Vrste, sadržaj i način vođenja evidencija u oblasti rada po Zakonu o evidencijama u oblasti rada;
- Način prikupljanja, obrade, korišćenja i zaštite podataka pirikupljenih vođenjem evidencija u oblasti rada;
- Uspostavljanje zbirke podataka o ličnosti prikupljenih vođenjem evidencija u oblasti rada i prijava istih Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Predavač: Milica Popadić

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i na istom fakultetu završila master studije u oblasti evropskih integracija. Master rad radila na temu „Sloboda kretanja radnika, sa posebnim osvrtom na sudsku praksu Evropskog suda pravde“. Kao advokat u advokatskoj kancelariji Naumović & partneri danas se bavi radnim i privrednim pravom, kao i pravom u oblasti zaštite podataka o ličnosti. Svoje iskustvo je stekla savetujući domaće i multinacionalne kompanije u vezi sa pravilnom primenom radnopravnih propisa u Republici Srbiji, kao što su zapošljavanje i rešavanje sporova, upravljanje rizicima za poslodavce u radnim odnosima, evidencije, organizacione promene i tehnološki višak, upućivanje zaposlenih na rad u inostranstvo, primena GDPR-a i drugim pravnim temama povezanim sa radom.

Cene karata

15,600.00 RSD - Bez PDV-a