Novi Zakon o računovodstvu i Zakon o reviziji

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
U saradnji sa stručnjacima iz Ministarstva finansija, organizujemo interaktivni seminar koji će Vam dati odgovore, između ostalih, i na sledeća pitanja:

- Koji su novi rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja?

- Koje obaveze će imati pravna lica u pogledu sastavljanja finansijskih izveštaja?

- Koji su novi uslovi za lica koja se profesionalno bave pružanjem računovodstvenih usluga?

- Na koji način će se vršiti klasifikacija pravnih lica i preduzetnika?

- Šta donosi Zakon o računovodstvu u pogledu obaveze sastavljanja e-faktura?

- Ko su obveznici zakonske revizije?

- Na koji način će se vršiti zakonska revizija i ko će biti nadležan za kontrolu kvaliteta rada revizora u Republici Srbiji?Ovaj seminar Vam omogućava:

- Dobijanje pravovremenih informacija u vezi sa novinama koje donose Zakon o računovodstvu i Zakon o reviziji neophodnih za usklađivanje poslovanja sa novim zakonskim rešenjima

- Upoznavanje kolega iz struke, interaktivnu diskusiju, primere iz prakse i razmenu iskustavaSADRŽAJ

Novi Zakon o računovodstvu:

- Novi kriterijumi za razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika

- Uvođenja pojma grupe pravnih lica

- Obaveza izdavanja računa (faktura) u elektronskom obliku

- Novi uslov za lica koja se profesionalno bave pružanjem računovodstvenih usluga

- Uvođenje Registra pružalaca računovodstvenih usluga

- Novi rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja

- Pravo mikro i malih pravnih lica da primenjuju MSFI

- Sastavljanje napomena uz finansijske izveštajeNovi Zakon o reviziji

- Obveznici revizije

- Novi sistem kontrole rada revizoraKOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Privrednicima, direktorima, rukovodiocima poreskih i finansijskih sektora, poreskim savetnicima, finansijskim konsultantima, računovođama kao i svima koji žele da dobiju odgovore na pitanja i reše nedoumice i dileme u vezi sa novim Zakonom o računovodstvu i Zakonom o revizijiPredavači: Aleksandar Janjušević,Vojkan Zdravković

Cene

Cena seminara iznosi 15.600,00 RSD + PDV

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10 % od redovne cene seminara!
Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 10% za nabavku „Zbirke obrazaca za efikasno upravljanje funkcijama kontrolinga”.