Novi Zakon o planiranju i izgradnji

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Koje sve promene donosi novi Zakon o planiranju i izgradnji?
Izmene Zakona o planiranju i izgradnji su stupile na snagu 6. novembra 2018!

Novi Zakon o planiranju i izgradnji uvodi novine u delu prostornog i urbanističkog planiranja. Uvodi se novi sistem pripreme, koordinacije i praćenje izrade planskih dokumenata u okviru sistema E prostor.

Na jednodevnom seminaru biće prikazane izmene zakonskog okvira u delu urbanističko tehničkih dokumenata (urbanistički projekat), građevinskog zemljišta, izrade tehničke dokumentacije, uvođenja sistema licenciranja za pravna lica, ličnih licenci, Inženjerske komore Srbije i inspekcijskog nadzora.

Odgovore na pitanja ćete dobiti na interaktivnom seminaru koji smo pripremili za Vas sa predavačem koji je vrhunski stručnjak u oblasti prostornog planiranja i graditeljstva.

Ovaj seminar kroz interaktivnost sa predavačem Vam omogućava jasne informacije i rešenja:
- Koje su to ključne novine u novom Zakonu o planiranju i izgradnji koje ne smete da zaboravite
- E prostor
- Licence za pravna lica i licence za arhitekte, inženjere i prostorne planere
- Koje su najčešće nedoumice i problemi Vaših kolega od početka primene Zakona

Predmet projekta E prostor je uvođenje sistema elektronske razmene podataka između imalaca javnih ovlašćenja, u postupku pripreme planskih dokumenata, koji ce se ubuduce raditi isključivo u digitalnom obliku, na ažurnim podlogama. E prostor će omogućiti da se podaci iz katastra nepokretnosti digitalizuju, ažuriraju i biće omogućeno brža, lakša i efikasnija obrada podataka. Projekat E prostor, predstavlja deo projekta E uprave kojim se uvodi postupak objedinjene procedure u postupku izrade planskih dokumenata. E prostor omogućava kvalitetnije učešće građana, kao i kvalitetnije arhiviranje planske dokumentacije. Projekat E prostor predstavlja reformu u sistemu javne evidencije o nepokretnostima, kao i načinu i postupku izrade planskih dokumenata.

SEMINAR JE NAMENJEN:
Inženjerima u građevinskoj industriji, prostornim planerima, direktorima građevinskih preduzeća, investitorima, licima odgovornim za izgradnju, rekonstrukciju ili izvođačke radove.

TEME SEMINARA
1.Ključne novine shodno izmenama opštih odredaba Zakona o planiranju i izgradnji

2.Uslovi i način planiranja i uređenja prostora shodno izmenama i dopunama Zakona
- Prostorno i urbanističko planiranje
- E prostor
- Licenciranje
- Uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta i izgradnje objekata – urbana komasacija

3.Izgradnja objekata – najčešće nedoumice i problemi prilikom primene Zakona u praksi
- Posebni slučajevi izgradnje objekata bez građevinske dozvole (čl 144. i 145.)

4.Nadzor nad primenama odredbi Zakona shodno izmenama i dopunama

Predavač: Đorđe Milić

Cene karata

Cena kotizacije: 15.600,00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 20% za nabavku priručnika „Obaveze i odgovornosti direktora”.

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!