Novi pravilnik o pdv evidenciji i pregledu obračuna pdv-a

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Od 01.07.2018. godine obveznici PDV biće dužni da vode evidenciju o PDV u skladu sa novim pravilima. Pravilnikom je propisana obaveza podnošenja novog obrasca POPDV (Pregled obračuna PDV za poreski period) uz poresku prijavu. Obrazac se podnosi u elektronskoj formi, a podnosiće se uz poresku prijavu počev od prvog poreskog perioda 2018. godine.Ciljna grupa:

Obveznici PDVCilj seminara:

Obuka za primenu propisaTeme:

- PDV evidencija

- pregled obračuna PDV

- poreska prijava PDV

- pitanja i odgovoriPo završetku seminara polaznik je oposobljen da:

U meri u kojoj je za to sposoban, da samostalno primenjuje novi pravilnik o PDV evidenciji i pregledu obračuna PDV.Predavač:

Irina Stevanović Gavrović, rukovodilac Grupe za porez na dodatu vrednost u Ministarstvu finansija-Sektoru za fiskalni sistem.

Cene

Cena treninga: 22.440,00 RSD

Izvor: mngcentar.com