Novi pravilnik o pdv evidenciji i pregledu obračuna pdv-a

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Od 01.07.2018. godine obveznici PDV biće dužni da vode evidenciju o PDV u skladu sa novim pravilima. Pravilnikom je propisana obaveza podnošenja novog obrasca POPDV (Pregled obračuna PDV za poreski period) uz poresku prijavu. Obrazac se podnosi u elektronskoj formi, a podnosiće se uz poresku prijavu počev od prvog poreskog perioda 2018. godine.

Ciljna grupa:
Obveznici PDV

Cilj seminara:
Obuka za primenu propisa

Teme:
- PDV evidencija
- pregled obračuna PDV
- poreska prijava PDV
- pitanja i odgovori

Po završetku seminara polaznik je oposobljen da:
U meri u kojoj je za to sposoban, da samostalno primenjuje novi pravilnik o PDV evidenciji i pregledu obračuna PDV.

Predavač:
Irina Stevanović Gavrović, rukovodilac Grupe za porez na dodatu vrednost u Ministarstvu finansija-Sektoru za fiskalni sistem.

Cene karata

Cena treninga: 22.440,00 RSD

Izvor: mngcentar.com