Nove tehnologije u obrazovanju 2017

Jezik: Serbian

Obrazovanje i Edukacija
Međunarodnu konferenciju i sajam „Nove tehnologije u obrazovanju“ organizujemo po četvrti put zaredom sa ciljem unapređenja kvaliteta obrazovanja u ovom delu sveta kroz upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT). Događaj će se održati u Belexpocentru i prostorijama hotela „Holiday Inn“ u Beogradu, od 9. do 11. februara 2017. godine.Ovim događajem želimo da pomognemo razvoj nastavnog i nenastavnog osoblja u predškolskim ustanovama, školama, univerzitetima i drugim organizacijama koji se bave obrazovanjem kako bi podstakli kretivnost i inovacije, osavremenili proces učenja i na što bolji način iskoristili mogućnosti koje nove tehnologije pružaju.S druge strane, želimo da pomognemo malim preduzetnicima i velikim kompanijama da predstave svoje tehnološke proizvode i usluge koje mogu da promene obrazovanje budućih generacija. Povezivanjem obrazovanja i IKT sektora pomoći ćemo mladima da steknu digitalne veštine koje su im potrebne i pripremićemo ih za digitalno radno okruženje.Svake godine posetioci događaja „Nove tehnologije u obrazovanju" su u mogućnosti da čuju i upoznaju stručnjake, inovatore, entuzijaste i partnere iz regiona, ali i celog sveta.Teme o kojima će se govoriti na konferenciji uključivaće upotrebu IKT u:

- predškolskom obrazovanju

- osnovnom i srednjem obrazovanju

- visokom obrazovanju

- inkluzivnom obrazovanju

- razvoju liderstva u školama

- razvoju ljudskih resursa.Učešće na konferenciji je besplatno, a predavanja će biti održana na srpskom i engleskom jeziku. Program konferencije će biti realizovan u više sala tokom tri dana. Na ovom događaju će pored kvalitetnog konferencijskog programa biti održan i raznovrstan sajamski program sa velikim brojem izlagača iz regiona i šire.

Cene

Prijava je otvorena do 20. januara 2017. godine.