Nova zakonska rešenja u trgovini i elektronskoj trgovini

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Izmene i dopune Zakona trgovini i Zakona o elek- tronskoj trgovini uvode značajne novine za sve učesnike u prometu. Najznačajnije izmene vezane za elektronsku trgovinu odnose na slanje komer- cijalnih poruka, ugovaranje elektronskim putem i pružanje usluga informacionog društva. Posebno važna novina jeste uvođenje mehanizma za uklanjanje nedopuštenih sadržaja na internetu koji uključuje delovanje nadležnih organa za primenu i postu- panje po propisima, na način koji omogućava izda- vanje akata kojima se nalaže uklanjanje nedopušte- nih sadržaja na internetu.Teme:

- Nova zakonska rešenja Zakona o trgovini

- Inspekcijski nadzor nad primenom Zakona o trgovini

- Najvažnije novine u izmenjenom i dopunjenom Zakonu o elektronskoj trgoviniPredavači:

- Željko Rakić, načelnik Odeljenja za trgovinu i razvoj i konkurencije u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija;

- Nevena Praizović, samostalni savetnik u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, član Radne grupe za izradu izmena i dopuna Zakona o elektronskoj trgovini;

- Mirjana Damjanović načelnik Odeljenja za kontrolu prometa, sprečavanje nelojalne konkurencije i zaštitu potrošača u Sektoru tržišne inspekcije;

- Bojana Amanović, viši savetnik u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, član Radne grupe za izradu Zakona o trgovini i Zakona o robnim berzama.Seminar je namenjen predstavnicima svih sektora koji se bave trgovinom ili zaštitom poslovanja, privatnim kompanijama i javnim preduzećima, predstavnicima sudstva i advokature, bankarstva i osiguranja, sektora za IT tehnologije, unutrašnjih poslova i poslova interne bezbednosti, zaposleni na poslovima prodaje administracije, marketinga, i slično).PROGRAM SEMINARA

9.30–10.00 - Registracija učesnika

10.00–11.30 - Nova zakonska rešenja Zakona o trgovini

11.30–11.45 - Pauza (kafa)

11.45–12.45 - Inspekcijski nadzor nad primenom Zakona o trgovini

12.45–13.15 - Pauza (ketering)

13.15–14.15 - Najvažnije novine u izmenjenom i dopunjenom Zakonu o elektronskoj trgovini:

– Zaključenje ugovora u elektronskom obliku,

– Slanje komercijalnih poruka samo uz pristanak lica i mogućnost opoziva tog pristanka,

– Fizičko lice u svojstvu pružaoca usluga informacionog društva,

– Prekogranično pružanje usluga informacionog društva,

– Uklanjanje nedopuštenih sadržaja na internet.

14.15–15.30 - Rasprava o temi, pitanja i odgovoriUčesnicima seminara obezbeđeni su:

- interaktivno predavanje, obuka i savetodavna podrška

- sertifikat o završenoj obuci

- radni materijal

- članstvo u Кlubu čitalaca uz 25% popusta na sva Glasnikova izdanja knjiga

- savremeno opremljen prostor prilagođen potrebama održavanja seminara i

- ketering i osveženje.

Cene

Кotizacija: 11.500,00 dinara + PDV
Posle dve izvršene uplate, treći polaznik dobija gratis!

Izvor: slglasnik.com