Nova pravila poreskog postupka ( u skladu sa izmenama ZPPPA)

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Znate li dokle idu nadležnosti poreskih inspektora, a koje su dužnosti poreskih obveznika i novine u primeni Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji?
Šta podrazumeva dobra priprema za radnje u poreskom postupku i koliko vam može uštedeti resurse, vreme i energiju?
Imajući u vidu značaj Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji pripremili smo obuku koja vas upoznaje sa pravima i obavezama u poreskom postupku, Poreske uprave, s jedne i poreskih obveznika, s druge strane kao i najnovijim izmenama i dopunama ovog zakona koje se primenjuju počev od 28. aprila 2018. godine.

Predmet obuke biće i najvažniji instrumenti za ostvarivanje prava poreskih obveznika, načelo čuvanja službene tajne i zaštite podataka o ličnosti, načelo zakonitosti i načelo fakticiteta.
Takođe, biće reči i o obavezujućem karakteru mišljenja Ministarstva finansija, odlaganju plaćanja dugovanog poreza, izmenjenoj poreskoj prijavi i samoinicijativnom prijavljivanju poreskih prekršaja, pravu na povraćaj pogrešno plaćenog poreza, preknjižavanju poreza, sekundarnoj poreskoj obavezi i postupanju u postupku kontrole.
Bavićemo se i odnosom ZPPPA i drugih zakona, a pre svega Zakona o inspekcijskom nadzoru i Zakona o opštem upravnom postupku.
Seminar je interaktivnog karaktera i uključuje aktivno angažovanje, diskusiju polaznika i odgovaranje na pitanja.

Cilj seminara:
Obuka za pravilno razumevanje i primenu zakona.
Teme:
- Opšte odredbe
- Predmet ZPPPA i odnos sa drugim zakonima
- Načela poreskog postupka
- Stranke u poreskom postupku
- Prava i obaveze poreskih obveznika
- Identifikacija i registracija poreskih obveznika
- Poreska obaveza
- Poreska prijava
- Utvrđivanje poreza
- Redovna naplata poreza
- Prinudna naplata poreza
- Poreska kontrola
- Postupak po pravnom leku
- Pravna pomoć u poreskim stvarima
- Usklađivanje sa propisima EU
- Kaznene odredbe

Po završetku seminara, polaznik je osposobljen da:
Razume odredbe ZPPPA, prepozna suština usvojenih zakoskih rešenja i uspešno ih primenjuje u praksi.
Predavač:
Marijan Blešić, Rukodilac Grupe za poreski postupak i poresku administraciju u Ministarstvu finansija Republike Srbije- Sektor za fiskalni sistem.

Cene karata

Cena kotizacije 18.840, 00 RSD

Izvor: mngcentar.com