Nemačka inicijativa za pronalaženje dobavljača u državama Zapadnog Balkana

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Povodom organizovanja projekta „Nemačka inicijativa za pronalaženje dobavljača u državama Zapadnog Balkana, 2016“, 9. juna 2016. godine u Dortmundu, Nemačka, biće održan jednodnevni B2B događaj, na kojem će se odabrana privredna društva iz zemalja Zapadnog Balkana sastati sa nemačkim kompanijama koje su zainteresovane za uspostavljanje poslovnih kontakata sa proizvođačima iz ovog regiona, kao sa njihovim novim potencijalnim dobavljačima roba i usluga.Grane privrede koje su zastupljene u ovom projektu i za koje su nemačke kompanije najviše zainteresovane su: metaloprerada, mašinogradnja, prerađivači plastike, autoindustrija (dobavljači za autoindustriju) i elektroindustrija.

Više detalja o zastupljenim sektorima, kao i o 44 zainteresovane nemačke kompanije, njihove profile, opise delatnosti, kao i konkretne zahteve upućene privrednim društvima u Srbiji, možete dobiti kontaktiranjem RPK Kruševac.Potrebno je da sva zaintersovana privredna društva popune aplikacioni formular (na engleskom jeziku - popunjava se samo kolona B formulara), koji se nalazi u prilogu ovog dopisa i koji treba dostaviti najkasnije do ponedeljka, 18.04.2016. godine, na elektronsku adresu, nakon čega će, u koordinaciji sa Delegacijom nemačke privrede u Srbiji, biti objavljen proces selekcije.Službeni jezik na B2B manifestaciji u Dortmundu je engleski (opciono nemački). Broj mesta je ograničen, a planirano je da do 100 privrednih društava iz regiona Zapadnog Balkana prisustvuje događaju. Privredna društva koja budu učestvovala na ovom događaju snose troškove prevoza i smeštaja.

Napomena: Jedan od važnijih kriterijuma za ocenjivanje i selekciju privrednih društava koja će učestvovati u B2B događaju u Dortmundu je da privredno društvo ima internet sajt na engleskom jeziku.