Naučna konferencija ETIKUM 2017

Jezik English

IT i Tehnologija

Departman za Proizvodno mašinstvo Fakulteta tehničkih nauka organizuje i poziva na učešće na 11. Naučnu konferenciju sa međunarodnim učešćem ETIKUM 2017 koja će se održati od 6. do 8. decembra 2017. u Novom Sadu.

ETIKUM je naučni i stručni skup na kome istraživači i inženjeri prezentuju svoje radove i diskutuju o inovacijama i novim tehnologijama u oblastima metrologije i kontrole kvaliteta u oblasti u proizvodnom mašinstvu, biomedicinskom inženjerstvu, zaštite životne sredine i kulturnom nasleđu. Kao i prethodne godine, programski odbor ETIKUM konferencije nagradiće najbolji rad mladog istraživača ETIKUM konferencije sa Prof. dr Janko Hodolič nagradom.
    
Važni datumi:
- 1. Septembar 2017. Rok za dostavljanje apstrakta rada;
- 1. Novembar 2017. Rok za dostavljanje kompletnog rada prema uputstvu za pisanje rada;
- 6.- 8. December 2017. 11. Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem ETIKUM 2017.

Dodatne informacije su dostupne na sajtu Departmana za proizvodno mašinstvo ili na adresi sekretara organizacionog odbora marios@uns.ac.rs koja se može koristiti za korespodenciju.

Uplata kotizacija je obavezna za učesnike kojima je potrebno uverenje o učestvovanju na konferenciji ETIKUM 2017 sa naznačenim brojem bodova. Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem ETIKUM 2017 je priznata kao oblik stručnog usavršavanja od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja

Organizacioni odbor poziva kompanije i druge institucije da izlože svoje savremene proizvode i opremu u konferencionom holu.

Cene karata

Kotizacija u iznosu od 3000 RSD se može uplatiti do 10. Novembra 2017. godine na tekući račun Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu 840-1710666-12 sa pozivom na broj 155-02-217