Napredni sertifikacioni Scrum Master kurs

Jezik Serbian/English

IT i Tehnologija

Agile Serbia je pripremila napredni sertifikacioni Scrum Master kurs (A-CSM), veoma interaktivno iskustvo u učenju, dizajnirano da unapredi uspeh u Scrum-u. Scrum je jedan od najšire zastupljenih i najjednostavnijih Agile framework-a u svetu. U početku Scrum je korišćen u razvoju softvera, dok danas veliki broj kompanija koristi Scrum i na kompleksnim projektima u raznim privrednim granama.

Uloga Scrum Mastera u timu je da osigura da se procesi izvode u skladu sa Scrum principima i pravilima. Scrum Master pomaže razvojnom timu i uklanja prepreke koje su na putu ka njihovom uspehu, fasilituje sastanke i potpomaže praktikovanje Scrum-a.

Napredni sertifikacioni Scrum Master kurs (A-CSM) je online, vođeni mentorski program osmišljen od strane Sertifikovanih Enterprise Trenera, namenjen Scrum Master-ima i Agile Coach-evima koji žele dalje da unapređuju svoje znanje i veštine. Ovo je potpuno novi pristup edukaciji u oblasti Agile-a skrojen po meri onih koji se bave procesima i ljudima u svojoj organizaciji.

U svetu postoji samo 99 CEC (Sertifikovanih Enterprise trenera) iz posebnog razloga – da bi se dobio tako prestižan sertifikat, potrebno je imati široko znanje o Agile metodologijama i dugogodišnje iskustvo u njegovoj primeni.

Trener ovog kursa je Miljan Bajić, Certified Enterprise Coach, sa više od 15 godina iskustva, univerzitetskog predavača u SAD-u, govornika na Agile konferencijama širom SAD-a i Evrope, sa mnogim drugim sertifikatima: CSM, CSPO, CSP, CTC, SAFe SPC, PMP, PMI-ACP.

Trajanje: šest 90-min sesija (jednom nedeljno od 9. maja do 13. juna 2019.); Raspored će biti naknadno objavljen

Sertifikacija: A-CSM sertifikat, Scrum Alliance

SEU poeni: 10+ SEU poena, kategorija B

Trener: Miljan Bajić

Cene karata

Early-Bird: 990 € + PDV
Regular cena: 1090 € + PDV