Napredne veštine rukovođenja - izazovi savremenog rukovodioca

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Činjenica je da je u organizacijama danas mnogo više upravljanja, a premalo vođenja. Upravo ovo čini razliku između uspešnih i neuspešnih organizacija.

Posvećeni i motivisani zaposleni postižu:
- godišnje ciljeve,
- željeni profit,
- tržišni udeo,
- održivost poslovanja

Njih pokreću i usmeravaju lideri.

Liderstvo zahteva duboke ljudske kvalitete, dalje od konvencionalnih pojmova autoriteta. U savremenom dobu, dobri lideri su proaktivna snaga, koja pomaže ljudima i organizacijama da se razvijaju, a da su pri tome svesni i potreba ljudi i ciljeva organizacije. Do razvoja liderskog potencijala ne dolazi spontano (uz novu poziciju, unapređenje ili pohvalu), stoga je cilj treninga da podigne svest i ponudi alate za razvoj liderskog potencijala. Organizovan je kao radionica – sa raznovrsnom metodologijom (klipovi, vežbe, studije slučaja) i jasnim smernicama za praktičnu primenu.

Pored poklon vaučera, polaznici će na poklon dobiti i knjige na temu liderstva koje će im pomoći u primeni stečenog znanja u praksi.

Cilj treninga:

Za učesnika:
- Sagledati rukovođenje iz šire perspektive
- Analizirati lični stil rukovođenja
- Ovladati pažljivo odabranim tehnikama i alatima za uspešno rukovođenje
- Pripremiti akcioni plan daljeg unapređenja ličnog stila rukovođenja
- Omogućiti učesnicima da uvide prve pozitivne promene u rukovođenju, nakon primene naučenog

Za organizaciju:
- Usmeriti zaposlene na rukovodećim pozicijama da naprave balans između efikasnosti i efektivnosti u svojoj ulozi
- Olakšati i omogućiti zaposlenima na rukovodećim pozicijama da stvore posvećene timove koji ostvaruju rezultate
- Podržati lični i profesionalni razvoj zaposlenih na rukovodećim pozicijama
 
Ciljna grupa:
Rukovodioci (supervizori, koordinatori, menadžeri) sa iskustvom dužim od 6 meseci u vođenju manjih ili većih timova.

Teme:
- Rukovođenje iz ptičje perspektive
- Izazovi rukovođenja: šef ili vođa
- Rukovođenje pod lupom:
- Emocionalna inteligencija u lidertvu
- Moć
- Vrednosti lidera
- Različitost I autentičnost: naši radni stilovi
- Lider koji se menja: vođenje u skladu sa situacijom
- Lider koji inicira promene
- Koktel veština za uspešno rukovođenje:
- Komunikacija na zdravim osnovama: Asertivnost
- Delegiranje sa jasnim ciljem

Po završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:
- Sagleda rukovođenje iz šire perspektive;
- Analizira i odabere lični stil rukovođenja;
- Primeni tehnike i alate karakteristične za uspešne rukovodioce;
- Samostalno pripremi akcioni plan unapređenja ličnog stila rukovođenja;
- Napravi ravnotežu između efikasnosti i efektivnosti u svojoj ulozi;
- Podrži lični i profesionalni razvoj zaposlenih na rukovodećim pozicijama.

Predavač:
- Gordana Nikić, REBT psihoterapeut i supervisor, predavač na Univerzitetu Singidunum u Beogradu, direktor i osnivač Srpskog centra za RE&KBT. Aktivno radi kao predavač, psihoterapeut  i trener, vodi  programe  obuka za HR profesionalce, menadžere, tim lidere, konsultanate i profesionalce zainteresovane za unapređenje emocionalnih kompetencija. Objavila je veći broj naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima o emocionalnoj inteligenciji, liderstvu, poslovnoj komunikaciji, timskom radu i osobinama ličnosti menadžera  i zaposlenih. Doktor je psiholoških nauka.

Cene karata

Cena treninga: 35.640,00

Izvor: mngcentar.com