Napredne veštine HR menadžera - Beograd

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Obuka Napredne veštine HR menadžera je zamišljena kao kreativna, interaktivna radionica u kojoj polaznici aktivno učestvuju i rade na svojim primerima iz prakse. Nužno je osnovno znanje iz ove oblasti. Poslovne veštine i alate koje budete stekli moći ćete odmah da primenjujete u praksi.Predmet i cilj obuke:

- Aktivna uloga HR menadžera: Kako napraviti balans između poslovne politike, postojeće organizacione kulture, zadatih ciljeva rukovodstva s jedne strane, i brige o stepenu zadovoljstva zaposlenih, s druge strane?

- Veštine komunikacije i sposobnost procene karaktera kandidata pri regrutaciji i selekciji: Primena testova, veštine postavljanja pitanja, neverbalne komunikacije;

- Uloga HR menadžera u proceni radne uspešnosti: tehnike vođenja intervjua, povratna informacija

- Razvoj zaposlenih: Analiza potreba i organizacija obuka

- Efikasno upravljanje vremenom i stresom: korisni alati i tehnike;Kome je obuka namenjena:

- Svima koji već rade ili su radili u ljudskim resursima i žele dodatno da unaprede svoje znanje;

- Svima koji su završili osnovnu obuku i žele dalje da se usavršavaju i steknu diplomu iz naprednih HR veština;

- Preduzetnicima, i vlasnicima mikro i malih preduzeća koji žele da steknu napredna znanja i veštine koje će im pomoći da stručno odaberu novozaposlene, organizuju i podstiču rad i doprinesu razvoju svoje firme i zaposlenih;

- Studentima i diplomcima koji nisu imali prilike da steknu poslovno radno iskustvo, a prošli su osnovnu obuku iz ove oblasti i žele da se usavrše i rade u oblasti ljudskih resursa;Šta nudimo:

- Rad u malim grupama;

- Posvećenost svakom polazniku uz maksimalno praktičan rad;

- Radnu skriptu i propratni materijal;

- Izuzetne radne uslove u savremeno opremljenoj trening sali;

- Konsultacije sa predavačem;

- Sertifikat o pohađanju i uspešnom polaganju napredne obuke.Osnovne metode rada:

- Interaktivna predavanja – profesionalna radionica, analiza slučajeva, brainstorming, igre uloga, praktičan rad.Organizacija i trajanje obuke: dvodnevna interaktivna radionica ili jednomesečna obuka – 8 predavanja po 90, male grupe, max. 10 polaznika**Postoji mogućnost i individualnog, mentorskog rada sa jednim polaznikom. U ovom slučaju, predavač maksimalno prilagođava program rada stepenu znanja i potrebama klijenta. Ukoliko ste zainteresovani za ovakvu vrstu obuke, kontaktirajte nas direktno.Vaša investicija

- Specijalna cena preko sajta KONFERENCIJE.RS: 11.000 RSD

- Posebne pogodnosti za rane prijave – kontaktirajte nas!

- Mogućnost plaćanja u ratama.

Cene

Specijalna cena preko sajta Konferencije.rs: 11.000 RSD

Izvor: mojaobuka.rs