Najnovije izmene Zakona o privrednim društvima i njihova praktična primena

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Dana 9. juna 2018. god. stupile su na snagu izmene i dopune Zakona o privrednim društvima, s tim da se određeni broj članova primenjuje od 1. oktobra. Kao i kod većine tzv. “krovnih zakona” koji istovremeno trpe velike izmene, javljaju se nedoumice kod primene novih članova u praksi. Naš cilj je da na ovom savetovanju dobijete adekvatne odgovore na vaša pitanja, u vezi sa pravilnom praktičnom primenom novih članova.

Bavićemo se sledećim, aktuelnim temama:
- Dalji napredak u pravcu digitalizacije poslovanja privrednih društava;
- Institut imovine velike vrednosti;
- Uvođenje obavezne registracije ogranka domaćeg privrednog društva;
- Institut prinudne likvidacije;
- Načini unapređenja zaštite prava manjinskih akcionara;
- Uređenje postupka smanjenja osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću;
- Izmene instituta odobrenja pravnog posla ili radnje u slučaju postojanja ličnog interesa;
- Pojam dodatnih uplata i tužba za povraćaj dodatne uplate;
-Stvaranje uslova za prekogranično spajanje i pripajanje društava kapitala, zatim pojam i osnovne karakteristike novih formi društava – Evropskog akcionarskog društva i Evropske ekonomske interesne grupacije.

Ovaj seminar vam omogućava:
- Pojašnjenja zakonskih novina u vezi sa elektronskim poslovanjem
- Razjašnjenja nedoumica u vezi sa novim obavezama privrednih društava
- Interakciju sa predavačima i direktne odgovore na Vaša pitanja

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?
Seminar je namenjen vlasnicima preduzeća, šefovima pravne službe, sekretarima akcionarskih
društava, direktorima, zaposlenima u pravnim službama i ostalim licima licima koja učestvuju u
sačinjavanju, donošenju i sprovođenju korporativnih odluka.

Teme seminara:
- Dalji napredak u pravcu digitalizacije poslovanja privrednih društava;
- Institut imovine velike vrednosti;
- Uvođenje obavezne registracije ogranka domaćeg privrednog društva;
- Institut prinudne likvidacije;
- Načini unapređenja zaštite prava manjinskih akcionara;
- Uređenje postupka smanjenja osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću;
- Izmene instituta odobrenja pravnog posla ili radnje u slučaju postojanja ličnog interesa;
- Pojam dodatnih uplata i tužba za povraćaj dodatne uplate;
- Stvaranje uslova za prekogranično spajanje i pripajanje društava kapitala; pojam i osnovne karakteristike novih formi društava – Evropskog akcionarskog društva i Evropske ekonomske interesne grupacije.

Cene karata

Cena kotizacije 15.600, 00 RSD + PDV