Najnovije izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju - Beograd

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Saznajte ''iz prve ruke'' novine koje uvode izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju, a posebna pažnja biće posvećena novinama u ograničenjima koja se uvode kod visine opterećenja zarade i penzije, kao i visina duga do čijeg iznosa ne može biti prodata jedina nepokretnost dužnika.

Od tema izdvajamo:
- Dostavljanje pismena fizičkom licu na adresu prebivališta ili boravišta
- Postupak dobrovoljnog namirenja novčanog potraživanja pre pokretanja izvršnog postupka
- Uvođenje elektronskog javnog nadmetanja za prodaju nepokretnosti od 1.7.2020. godine
- Izmene visine ograničenja izvršenja na zaradama i penzijama
- Zabrana izvršenja prodajom jedine nepokretnosti u vlasništvu izvršnog dužnika radi namirenja potraživanja čija glavnica ne prelazi iznos od 5.000 evra
- Prelazni režim - nastavak sprovođenja izvršenja u postupcima u kojima izvršenje sprovodi sud pred javnim izvršiteljem; Obustava postupaka izvršenja za namirenje potraživanja iz komunalnih delatnosti, kao i potraživanja Republike Srbije, jedinice lokalne samouprave ili javnih preduzeća, u kojima nije započeto sprovođenje izvršenja - 3.8.2019. godine, ako glavnica potraživanja ne prelazi 2.000 dinara

Kome je namenjeno savetovanje?
Savetovanje je namenjeno javnim izvršiteljima, advokatima, javnim beležnicima i drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima.

Materijal: Svi učesnici savetovanja dobijaju Priručnik za primenu Zakona o izvršenju i obezbeđenju

Predavači:
Jelena Deretić, pomoćnik ministra pravde;
Nikola Stošić, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu;
Mladen Pecelj, javni izvršitelj;
Nikola Bodiroga, Pravni fakultet u Beogradu.

Cene karata

Cena za pretplatnike iznosi 7.800,00 RSD + PDV
Cena za nepretplatnike iznosi 11.800,00 RSD + PDV