Nabavni proces - sa nabavkom na ''Ti''

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Kroz ovaj trening upoznaćete se sa svim koracima procesa nabavke!
- Kako slati upit?
- Koje metode nabavke koristiti?
- Kako porediti ponude?
- Da li potpisivati ugovor ili imati porudžbenicu?
- Da li možete poručiti telefonom?
- Kako komunicirati sa dobavljačem?
- Da li je kraj procesa kada se porudžbenica pošalje dobavljaču?
- Šta raditi kada vam okolnosti ne omogućavaju striktno poštovanje svih koraka?
- Šta je u stvari kraj nabavnog procesa?
Odgovor na ova pitanja dobićete na treningu!

Često imamo dilemu da li koristimo prave alate i da li smo odabrali prave metode u nabavci. Kada poznajete proces tada ga možete i modifikovati u skladu sa pravilima, a opet na način da efikasno ispunite zadatak.

Ovaj trening je namenjen svima koji žele da se upoznaju sa nabavnim procesom. Ukoliko sarađujete sa nabavkom, ili se bavite nabavkom, a imate dileme da li to radite na pravi način ovo je trening za vas.

Kao i u svakom procesu početak je bitan, a praksa pokazuje da se on vrlo često i preskače ili se ne radi dovoljno kvalitetno. Od samog starta zavisi kvalitet nabavnog procesa.

Cilj treninga:
Upoznavanje sa procesom nabavke i realizacijom svih koraka u tom procesu.

Ciljna grupa:
šefovi nabavke, mladi saradnici u nabavci, svi oni koji u svom poslovanju moraju da sarađuju sa nabavljačima, svi oni koji žele da se upoznaju sa procesom nabavke.

Teme:
- Potreba za nabavkom
- Specifikacija nabavke
- Zahtev za nabavkom
- Zahtev za ponudom, zahtev za informacijom, i zahtev za predlogom
- Tender, e-aukcija, prikupljanje ponuda
- Poređenje ponuda
- Odabir najpovoljnije ponude
- Ugovor
- Porudžbenica
- Prijem robe
- Prijem fakture
- Plaćanje
- Trošenje
- Reklamacija
- Postprodajni servis
- Uništenje

Po završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:
- Razume koncept nabavke;
- Donese odluke u vezi procesa nabavke;
- Prepozna kada nisu zadovoljeni svi zahtevi procesa;
- Asistira u izradi zahteva za nabavku;
- Razume šta sve specifikacija nabavke treba da sadrži;
- Koristi zahtev za ponudom, informacijom ili predogom;
- Razume kada se prikupljaju ponude, a kada se koriste e-aukcije;
- Razume razliku između porudžbenice i ugovora;
- Zna kako da zatvori proces;
- Razume kolege iz nabavke ukoliko se ne bavi nabavkom.

Cene karata

Cena obuke iznosi 22.440,00 RSD