Nabavni proces - sa nabavkom na ''Ti''

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Kroz ovaj trening upoznaćete se sa svim koracima procesa nabavke!

- Kako slati upit?

- Koje metode nabavke koristiti?

- Kako porediti ponude?

- Da li potpisivati ugovor ili imati porudžbenicu?

- Da li možete poručiti telefonom?

- Kako komunicirati sa dobavljačem?

- Da li je kraj procesa kada se porudžbenica pošalje dobavljaču?

- Šta raditi kada vam okolnosti ne omogućavaju striktno poštovanje svih koraka?

- Šta je u stvari kraj nabavnog procesa?

Odgovor na ova pitanja dobićete na treningu!Često imamo dilemu da li koristimo prave alate i da li smo odabrali prave metode u nabavci. Kada poznajete proces tada ga možete i modifikovati u skladu sa pravilima, a opet na način da efikasno ispunite zadatak.Ovaj trening je namenjen svima koji žele da se upoznaju sa nabavnim procesom. Ukoliko sarađujete sa nabavkom, ili se bavite nabavkom, a imate dileme da li to radite na pravi način ovo je trening za vas.Kao i u svakom procesu početak je bitan, a praksa pokazuje da se on vrlo često i preskače ili se ne radi dovoljno kvalitetno. Od samog starta zavisi kvalitet nabavnog procesa.Cilj treninga:

Upoznavanje sa procesom nabavke i realizacijom svih koraka u tom procesu.Ciljna grupa:

šefovi nabavke, mladi saradnici u nabavci, svi oni koji u svom poslovanju moraju da sarađuju sa nabavljačima, svi oni koji žele da se upoznaju sa procesom nabavke.Teme:

- Potreba za nabavkom

- Specifikacija nabavke

- Zahtev za nabavkom

- Zahtev za ponudom, zahtev za informacijom, i zahtev za predlogom

- Tender, e-aukcija, prikupljanje ponuda

- Poređenje ponuda

- Odabir najpovoljnije ponude

- Ugovor

- Porudžbenica

- Prijem robe

- Prijem fakture

- Plaćanje

- Trošenje

- Reklamacija

- Postprodajni servis

- UništenjePo završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:

- Razume koncept nabavke;

- Donese odluke u vezi procesa nabavke;

- Prepozna kada nisu zadovoljeni svi zahtevi procesa;

- Asistira u izradi zahteva za nabavku;

- Razume šta sve specifikacija nabavke treba da sadrži;

- Koristi zahtev za ponudom, informacijom ili predogom;

- Razume kada se prikupljaju ponude, a kada se koriste e-aukcije;

- Razume razliku između porudžbenice i ugovora;

- Zna kako da zatvori proces;

- Razume kolege iz nabavke ukoliko se ne bavi nabavkom.

Cene

Cena obuke iznosi 22.440,00 RSD