MSFI 3 Poslovne kombinacije

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Merdžeri i akvizicije su forme eksternog rasta preduzeća koje imaju svoje motive:
- smanjenje troškova,
- uvećanje prihoda,
- povećanje tržišne moći, itd.

Ono što njih razlikuje od ostalih tekućih poslovnih aktivnosti je to da metoda sticanja zahteva upotrebu fer vrednosti na datum sticanja. Poseban MSFI 3 Poslovne kombinacije je razvijen kako bi obradio specifične situacije u poslovnim kombinacijama.

MSFI 3 utvrđuje principe i zahteve kako da sticalac u poslovnoj kombinaciji:
- Priznaje i meri u svojim finansijskim izveštajima identifikovana stečena sredstva, identifikovane preuzete obaveze, potencijalne obaveze i učešće koje ne obezbeđuje kontrolu u stečenom entitetu,
- Priznaje i meri gudvil nastao u poslovnoj kombinaciji ili dobitak po osnovu povoljne kupovine,
- Određuje koje informacije se trebaju obelodaniti korisnicima finansijskih izveštaja kako bi oni mogli da evoluiraju suštinu i finansijske efekte poslovne kombinacije.

Ciljna grupa:
Računovođe, finansijski direktori, zaposleni u računovodstvu i finansijama i svi ostali zainteresovani.

Cilj treninga:
Praktična primena MSFI 3 Poslovne kombinacije.

Teme:
- Delokrug i definicije
- Metoda sticanja
- Naknadno vrednovanje i računovodstveno obuhvatanje stavki iz poslovnih kombinacija
- Kako proknjižiti poslovne kombinacije?
- Obelodanjivanja
- Zaključna razmatranja
- Po završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:
- Razume definiciju poslovnih kombinacija;
- Savlada korake u primeni metode sticanja;
- Objasni kako se MSFI 3 primenjuje nakon poslovne kombinacije;
- Oceni kvalitet obelodanjivanja.

Predavač:
Draženko Lukač, Poseduje višegodišnje radno iskustvo na poslovima računovodstvenog, finansijskog i poreskog konsaltinga, kao i na poslovima procene vrednosti kapitala preduzeća i fundamentalne analize hartija od vrednosti. Trenersko iskustvo na treninzima i savetovanjima. Autor više naučnih i stručnih publikacija iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija, kao što su "Transferne cene"; "Analiza finasijskih izveštaja- praktičan prilaz" i dr.

Cene karata

Cena treninga iznosi 21.240,00 RSD