MSFI 3 Poslovne kombinacije

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Merdžeri i akvizicije su forme eksternog rasta preduzeća koje imaju svoje motive:

- smanjenje troškova,

- uvećanje prihoda,

- povećanje tržišne moći, itd.Ono što njih razlikuje od ostalih tekućih poslovnih aktivnosti je to da metoda sticanja zahteva upotrebu fer vrednosti na datum sticanja. Poseban MSFI 3 Poslovne kombinacije je razvijen kako bi obradio specifične situacije u poslovnim kombinacijama.MSFI 3 utvrđuje principe i zahteve kako da sticalac u poslovnoj kombinaciji:

- Priznaje i meri u svojim finansijskim izveštajima identifikovana stečena sredstva, identifikovane preuzete obaveze, potencijalne obaveze i učešće koje ne obezbeđuje kontrolu u stečenom entitetu,

- Priznaje i meri gudvil nastao u poslovnoj kombinaciji ili dobitak po osnovu povoljne kupovine,

- Određuje koje informacije se trebaju obelodaniti korisnicima finansijskih izveštaja kako bi oni mogli da evoluiraju suštinu i finansijske efekte poslovne kombinacije.Ciljna grupa:

Računovođe, finansijski direktori, zaposleni u računovodstvu i finansijama i svi ostali zainteresovani.Cilj treninga:

Praktična primena MSFI 3 Poslovne kombinacije.Teme:

- Delokrug i definicije

- Metoda sticanja

- Naknadno vrednovanje i računovodstveno obuhvatanje stavki iz poslovnih kombinacija

- Kako proknjižiti poslovne kombinacije?

- Obelodanjivanja

- Zaključna razmatranja

- Po završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:

- Razume definiciju poslovnih kombinacija;

- Savlada korake u primeni metode sticanja;

- Objasni kako se MSFI 3 primenjuje nakon poslovne kombinacije;

- Oceni kvalitet obelodanjivanja.Predavač:

Draženko Lukač, Poseduje višegodišnje radno iskustvo na poslovima računovodstvenog, finansijskog i poreskog konsaltinga, kao i na poslovima procene vrednosti kapitala preduzeća i fundamentalne analize hartija od vrednosti. Trenersko iskustvo na treninzima i savetovanjima. Autor više naučnih i stručnih publikacija iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija, kao što su "Transferne cene"; "Analiza finasijskih izveštaja- praktičan prilaz" i dr.

Cene

Cena treninga iznosi 21.240,00 RSD