MSFI 16 Lizing

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Međunarodni odbor za računovodstvene standarde je u januaru 2016. godine objavio novi standard MSFI 16 Lizing koji stupa na snagu 1. januara 2019. godine. MSFI 16 je novi standard koji propisuje način priznavanja, merenja, prezentacije i obelodanjivanja lizinga.

Najveća novina koju uvodi novi MSFI 16 se odnosi na korisnike lizinga koji će po novom standardu biti obavezni da priznaju imovinu i obaveze u bilansu stanja po osnovu svih svojih lizing aranžmana (poslovnih i finansijskih). Ovaj novi zahtev eliminiše vanbilansne pozicije u računovodstvu korisnika lizinga i imaće veliki uticaj na njihove pokazatelje kao što su racia zaduženosti i EBITDA. Ovaj zahtev će delovati na konvente, kreditni rejting, troškove pozajmljivanja i percepciju investitora i kreditora.

Računovodstveno obuhvatanje lizinga kod davaoca lizinga u velikoj meri ostaje nepromenjeno. Međutim, oni će se suočiti sa uticajem novog standarda na njihov poslovni model koji može biti pod uticajem promena u ponašanju i potrebama korisnika lizinga.

Što ranije razumete kakav uticaj novi standard može imati na vašu organizaciju bolje ćete se pripremiti za potencijalne probleme i smanjiti troškove implementacije i rizik usglašenosti vašeg finansijskog izveštavanja sa novim standardom.

Ciljna grupa:
Računovođe, finansijski direktori, zaposleni u račaunovodstvu i finansijama i svi ostali zainteresovani.

Cilj treninga:
Osposobljavanje za praktičnu primenu MSFI 16.

Teme:
- Cilj i delokrug
- Identifikovanje lizinga
- Računovodstveno obuhvatanje lizinga kod korisnika lizinga
- Računovodstveno obuhvatanje lizinga kod davaoca lizinga
- Kako knjižiti podlizing?
- Kako knjižiti prodaju s povratnim lizingom?
- Zahtevi za obelodanjivanjima u Napomenama
- Opcije retrospektivnog i modifikovano retrospektivnog prilaza prelaza na novi standard
- Uticaj primene MSFI 16 na finansijsko izveštavanja i finansijske pokazatelje obveznika primene standard
- Ilustrativni primeri

Po završetku ovog treninga polaznik će biti osposobljen da:
- Razume cilj i delokrug Standarda,
- Definiše osnovne termine koje koristi Standard,
- Računovodstveno obuhvati lizing iz perspektive korisnika lizinga,
- Računovodstveno obuhvati lizing iz perspektive davaoca lizinga,
- Prepozna zahteve za obelodanjivanjima u Napomenama u skladu sa novim standardom,
- Razume prelaz na novi Standard,
- Prepozna efekat primene MSFI 16 na finansijsko izveštavanja i finansijske pokazatelje svog entiteta.

Predavač:
Draženko Lukač, Poseduje višegodišnje radno iskustvo na poslovima računovodstvenog, finansijskog i poreskog konsaltinga, kao i na poslovima procene vrednosti kapitala preduzeća i fundamentalne analize hartija od vrednosti. Trenersko iskustvo na treninzima i savetovanjima. Autor više naučnih i stručnih publikacija iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija, kao što su "Transferne cene"; "Analiza finasijskih izveštaja- praktičan prilaz" i dr.

Cene karata

Cena kotizacije iznosi 21.240,00 RSD