MS Excel (napredni nivo) - Tehnike rada u Spreadsheet analitičkom alatu

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Na ovom praktičnom treningu polaznici će se obučiti za rad u Excelu kao analitičkom alatu.

Excel spredšitovi su svakodnevno korišćen alat u savremenom poslovnom svetu, neophodan za funkcionisanje kompanija.

Oni se koriste za:
- kancelarijske zadatake,
- modeliranje,
- analizu,
- komunikaciju
- i mnoge druge poslove.

Spredšit aplikacije nalaze svoju primenu u širokom opsegu organizacionih funkcija, u različitim oblastima industrije, za ostvarenje različitih poslovnih ciljeva.

Krajnji korisnici spredšitova pripadaju raznovrsnim poslovnim funkcijama:
- finansije,
- logistika,
- inženjering,
- proizvodnja,
- marketing,
- prodaja i
- administracija.

Na treningu, treneri će podeliti svoja iskustva i znanja stečena tokom višegodišnje prakse kroz ogledne primere nad spredšit bazama realnih podataka.
Polaznici treninga će savladati konkretne metode i tehnike rada sa Excel spredšitovima, koje će moći da primene u analizi podataka u svojoj oblasti poslovanja u cilju unapređenja poslovanja.

Takođe, polaznici će na treningu dobiti materijal koji mogu koristiti kao gotov alat u svom radu.

Metod rada:
Predavanja, interaktivna diskusija, analiza slučajeva iz prakse, rešavanje konkretnih problema. Pristup u radu je zasnovan na grupnom i individualnom radu u okviru radionica i diskusije sa stručnjacima za navedene oblasti. Predavanja i radionice se održavaju u računarskim salama.

Ciljna grupa:
Menadžeri i zaposleni državnih i privatnih preduzeća, preduzetnici, kao i svi oni koji žele da steknu i unaprede svoje znanje u oblasti primene spredšit alata u cilju olakšavanja i unapređenja obavljanja svakodnevnih analitičkih i drugih aktivnosti koje su podržane MS Excel-om.

Cilj treninga:
Cilj treninga je obuka polaznika i unapređenje sposobnosti za rad sa spredšit aplikacijama, kao opšteprihvaćenim analitičkim alatima, za rad nad podacima sa kojima se polaznici svakodnevno susreću u poslovnom okruženju. Trening je usmeren ka razvoju veština i tehnika korisnika spredšitova (najpoznatijeg MS Excel-a), koji su stručnjaci u različitim oblastima poslovanja. Mnogi profesionalci iz različitih oblasti donose značajne odluke na osnovu spredšit analiza, modela i aplikacija, a organizacije se oslanjaju na njih pri predviđanju i donošenju odluka, ali i obavljanu svakodnevnih aktivnosti, u skladu sa čime je kreiran sadržaj obuke.

Teme:
1. Rad sa ćelijama:
- osnovno formatiranje ćelija,
- napredno formatiranje ćelija,
- automatsko formatiranje tabele,
- zaštita pojedinih ćelija radnog lista,
- sakrivanje i otkrivanje ćelija,
- pravila za kreiranje baze podataka.

2. Rad sa bazom podataka:
- adresiranje,
- sortiranje,
- filtriranje podataka u bazi
- automatski filer
- napredno filtriranje
- održavanje baze.

3. Pisanje formula i kreiranje funkcija:
- apsolutne, reltivne, mešovite adrese formula,
- operatori,
- vrste funkcija sa primerima,
- kombinovanje formula i funkcija.

4. Grafici:
- kreiranje grafika,
- manipulacija podacima u okviru grafika,
- modifikacija grafika.

5. Šifriranje podataka:
- vrste šifara,
- načini šifriranja podataka,
- pravljenje govorećih šifara,
- funkcije za kreiranje šifri.

6. Uslovno formatiranje i validacija podataka:
- pravljenje poruka i postavljanje upozorenja (Data Validation),
- uslovno formatiranje oblasti nad podacima (Conditional formatting).

7. Imenovane oblasti polja baze podataka:
- formiranje imenovane oblasti,
- rad sa imenovanim oblastima,
- upotreba imenovanih oblasti u formulama, funkcijama i makroima u cilju predupređenje grešaka u spredšitovima.

8. Linkovi i hiperlinkovi; Outline:
- opcije linkovanja objekata,
- povezivanje podataka u radnim listovima, povezivanje radnih knjiga,
- upotreba komande Subtotal, komandi za grupisanje i razdvajanje.

9. Povezivanje Excel aplikacija sa drugim aplikacijama:
- opcije za preuzimanje podataka,
- preuzimanje podataka iz drugih programa,
- greške u formatima podataka
- kompatibilnost spredšitova.

Po završetku ovog treninga, polaznik će biti osposobljen da:
- razumeju i primene različite mogućnosti rada sa podacima u spredšitu,
- koriste različite prikaze podataka,
- kreiraju spredšit baze podataka,
- primene tehnike rada sa spredšit bazama podataka,
- kreiraju i koriste spredšit formule i funkcije,
- kreiraju i manipulišu graficima,
- primene tehnike i funkcije za šifriranje,
- kreiraju i primene koncept imenovanih oblasti,
- razumeju i primene koncept validacije podataka i uslovnog formatiranja,
- koriste linkove i hiperlinkove i outline,
- povežu Excel aplikaciju sa drugim aplikacijama,
- razumeju mogućnosti primene spredšitova u praksi.

Trener:
Lena Đorđević, Docent na Fakultetu organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu. Predavač sa višegodišnjim iskustvom u oblasti spredšit kurseva osnovnog, srednjeg i naprednog nivoa, spredšit analitike, primene spredšitova u različitim oblastima poslovanja.

Prethodno iskustvo:
- Zadružni savez Srbije, Srbija - izrada i održavanja spredšit aplikacije za praćenje, analizu i upravljanje poslovanjem;
- M&M consulting, Srbija - izrada i održavanje spredšit aplikacija za praćenje informacija o zaposlenima, odnosa sa kupcima i dobavljačima, za rad finansijsko-računovodstvenih službi;
- SPZ Centroprojekt, Srbija - projekat izrade spredšit aplikacije za praćenje, analizu i upravljanje poslovanjem preduzeća - rukovodilac projekta;
- VS Vladimir, Srbija - projekat izrade spredšit aplikacije za praćenje i upravljanje poslovanjem preduzeća - rukovodilac projekta;
- Centar za Operacioni menadžment, Fakultet organizacionih nauka, Kursevi MS Excel-a (osnovni i napredni nivo) - predavač;
- Centar za preduzetništvo i upravljanje MSP, Fakultet organizacionih nauka, Seminar “Životni ciklus biznis-plana” - predavač;
- 4U Pharma d.o.o. - projekat modeliranje i automatizacija procesa upravljanja zalihama-učesnik.
- Task-based kursevi za predstavnike kompanija Nelt Co., Beopanex i Johnson & Johnson- predavač.

Autor i koautor je u preko 45 naučnih radova, objavljenih na naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu, domaćim i međunarodnim časopisima, više knjiga, zbirki i nučne i stručne literature.

Istraživačka oblast predavača:
- Spredšit inženjerstvo, Spredšit menadžment, Upravljanje materijalnim i nematerijalnim tokovima, Upravljački i informacioni sistemi preduzeća, Logistika, Lanci snabdevanja.

Cene karata

Cena obuke iznosi 54.840,00 RSD