MS Excel (napredni nivo) - Tehnike rada u Spreadsheet analitičkom alatu

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Na ovom praktičnom treningu polaznici će se obučiti za rad u Excelu kao analitičkom alatu.Excel spredšitovi su svakodnevno korišćen alat u savremenom poslovnom svetu, neophodan za funkcionisanje kompanija.Oni se koriste za:

- kancelarijske zadatake,

- modeliranje,

- analizu,

- komunikaciju

- i mnoge druge poslove.Spredšit aplikacije nalaze svoju primenu u širokom opsegu organizacionih funkcija, u različitim oblastima industrije, za ostvarenje različitih poslovnih ciljeva.Krajnji korisnici spredšitova pripadaju raznovrsnim poslovnim funkcijama:

- finansije,

- logistika,

- inženjering,

- proizvodnja,

- marketing,

- prodaja i

- administracija.Na treningu, treneri će podeliti svoja iskustva i znanja stečena tokom višegodišnje prakse kroz ogledne primere nad spredšit bazama realnih podataka.

Polaznici treninga će savladati konkretne metode i tehnike rada sa Excel spredšitovima, koje će moći da primene u analizi podataka u svojoj oblasti poslovanja u cilju unapređenja poslovanja.Takođe, polaznici će na treningu dobiti materijal koji mogu koristiti kao gotov alat u svom radu.Metod rada:

Predavanja, interaktivna diskusija, analiza slučajeva iz prakse, rešavanje konkretnih problema. Pristup u radu je zasnovan na grupnom i individualnom radu u okviru radionica i diskusije sa stručnjacima za navedene oblasti. Predavanja i radionice se održavaju u računarskim salama.Ciljna grupa:

Menadžeri i zaposleni državnih i privatnih preduzeća, preduzetnici, kao i svi oni koji žele da steknu i unaprede svoje znanje u oblasti primene spredšit alata u cilju olakšavanja i unapređenja obavljanja svakodnevnih analitičkih i drugih aktivnosti koje su podržane MS Excel-om.Cilj treninga:

Cilj treninga je obuka polaznika i unapređenje sposobnosti za rad sa spredšit aplikacijama, kao opšteprihvaćenim analitičkim alatima, za rad nad podacima sa kojima se polaznici svakodnevno susreću u poslovnom okruženju. Trening je usmeren ka razvoju veština i tehnika korisnika spredšitova (najpoznatijeg MS Excel-a), koji su stručnjaci u različitim oblastima poslovanja. Mnogi profesionalci iz različitih oblasti donose značajne odluke na osnovu spredšit analiza, modela i aplikacija, a organizacije se oslanjaju na njih pri predviđanju i donošenju odluka, ali i obavljanu svakodnevnih aktivnosti, u skladu sa čime je kreiran sadržaj obuke.Teme:

1. Rad sa ćelijama:

- osnovno formatiranje ćelija,

- napredno formatiranje ćelija,

- automatsko formatiranje tabele,

- zaštita pojedinih ćelija radnog lista,

- sakrivanje i otkrivanje ćelija,

- pravila za kreiranje baze podataka.2. Rad sa bazom podataka:

- adresiranje,

- sortiranje,

- filtriranje podataka u bazi

- automatski filer

- napredno filtriranje

- održavanje baze.3. Pisanje formula i kreiranje funkcija:

- apsolutne, reltivne, mešovite adrese formula,

- operatori,

- vrste funkcija sa primerima,

- kombinovanje formula i funkcija.4. Grafici:

- kreiranje grafika,

- manipulacija podacima u okviru grafika,

- modifikacija grafika.5. Šifriranje podataka:

- vrste šifara,

- načini šifriranja podataka,

- pravljenje govorećih šifara,

- funkcije za kreiranje šifri.6. Uslovno formatiranje i validacija podataka:

- pravljenje poruka i postavljanje upozorenja (Data Validation),

- uslovno formatiranje oblasti nad podacima (Conditional formatting).7. Imenovane oblasti polja baze podataka:

- formiranje imenovane oblasti,

- rad sa imenovanim oblastima,

- upotreba imenovanih oblasti u formulama, funkcijama i makroima u cilju predupređenje grešaka u spredšitovima.8. Linkovi i hiperlinkovi; Outline:

- opcije linkovanja objekata,

- povezivanje podataka u radnim listovima, povezivanje radnih knjiga,

- upotreba komande Subtotal, komandi za grupisanje i razdvajanje.9. Povezivanje Excel aplikacija sa drugim aplikacijama:

- opcije za preuzimanje podataka,

- preuzimanje podataka iz drugih programa,

- greške u formatima podataka

- kompatibilnost spredšitova.Po završetku ovog treninga, polaznik će biti osposobljen da:

- razumeju i primene različite mogućnosti rada sa podacima u spredšitu,

- koriste različite prikaze podataka,

- kreiraju spredšit baze podataka,

- primene tehnike rada sa spredšit bazama podataka,

- kreiraju i koriste spredšit formule i funkcije,

- kreiraju i manipulišu graficima,

- primene tehnike i funkcije za šifriranje,

- kreiraju i primene koncept imenovanih oblasti,

- razumeju i primene koncept validacije podataka i uslovnog formatiranja,

- koriste linkove i hiperlinkove i outline,

- povežu Excel aplikaciju sa drugim aplikacijama,

- razumeju mogućnosti primene spredšitova u praksi.Trener:

Lena Đorđević, Docent na Fakultetu organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu. Predavač sa višegodišnjim iskustvom u oblasti spredšit kurseva osnovnog, srednjeg i naprednog nivoa, spredšit analitike, primene spredšitova u različitim oblastima poslovanja.Prethodno iskustvo:

- Zadružni savez Srbije, Srbija - izrada i održavanja spredšit aplikacije za praćenje, analizu i upravljanje poslovanjem;

- M&M consulting, Srbija - izrada i održavanje spredšit aplikacija za praćenje informacija o zaposlenima, odnosa sa kupcima i dobavljačima, za rad finansijsko-računovodstvenih službi;

- SPZ Centroprojekt, Srbija - projekat izrade spredšit aplikacije za praćenje, analizu i upravljanje poslovanjem preduzeća - rukovodilac projekta;

- VS Vladimir, Srbija - projekat izrade spredšit aplikacije za praćenje i upravljanje poslovanjem preduzeća - rukovodilac projekta;

- Centar za Operacioni menadžment, Fakultet organizacionih nauka, Kursevi MS Excel-a (osnovni i napredni nivo) - predavač;

- Centar za preduzetništvo i upravljanje MSP, Fakultet organizacionih nauka, Seminar “Životni ciklus biznis-plana” - predavač;

- 4U Pharma d.o.o. - projekat modeliranje i automatizacija procesa upravljanja zalihama-učesnik.

- Task-based kursevi za predstavnike kompanija Nelt Co., Beopanex i Johnson & Johnson- predavač.Autor i koautor je u preko 45 naučnih radova, objavljenih na naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu, domaćim i međunarodnim časopisima, više knjiga, zbirki i nučne i stručne literature.Istraživačka oblast predavača:

- Spredšit inženjerstvo, Spredšit menadžment, Upravljanje materijalnim i nematerijalnim tokovima, Upravljački i informacioni sistemi preduzeća, Logistika, Lanci snabdevanja.

Cene

Cena obuke iznosi 54.840,00 RSD