Motivacija zaposlenih

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
akva je razlika između zadovoljnog i motivisanog zaposlenog? Na koji način možete motivisati svoj tim za ostvarenje dugoročnih ciljeva? Kako motivisati različite tipove ličnosti? – saznajte na seminaru 23.08.2019!Osim što je danas sve teže naći adekvatno kadrovsko rešenje za veliki broj pozicija, suočavamo se i sa izazovom motivacije postojećih zaposlenih. Da li od onih koje smo već zaposlili dobijamo maksimum? Na koji način možemo da utičemo na zaposlenog kada je u pitanju povećanje efikasnosti i inicijative? Kakvu razliku u performansama pravi razlika u komunikaciji? Kakva je razlika između motivacije i inspiracije?Zašto finansijska motivacija nije uvek dovoljna?

Dobijte odgovore na ova i druga pitanja iz prakse na seminaru koji organizujemo sa renomiranim predavačem.Na seminaru ćete saznati:

- Koji su najznačajniji faktori motivacije

- Kako prepoznati različite vrste motivacije kod različitih ljudi

- Šta je to interna a šta eksterna motivacija

- U kakvoj su vezi sa motivacijom ciljevi i vizija preduzeća

- Steći ćete sertifikat nemačke kompanije Forum Media i upoznati kolege iz strukeTEME SEMINARA

- Herzbergovi faktori motivacije – Razlika između zadovoljnog i motivisanog zaposlenog

- Kako može biti usmerena motivacija – Ljudi imaju različite obrasce razmišljanja koji ih pokreću na akciju. U zavisnosti od toga možemo imati potpuno drugačiji efekat jedne iste motivacione mere na različite ljude. Kako uticati na zaposlene u skladu sa njihovim smerom motivacije. Primeri iz prakse

- Šta je interna a šta eksterna motivacija – Kako kroz konkretna pitanja prepoznati šta je potrebno vašem zaposlenom i kako ga motivisati. Primeri iz prakse.

- Kako pomoću pravilno postavljenih ciljeva možemo motivisati druge – Kako se osećamo i ponašamo kad nam je cilj nejasan i neadekvatan? Primeri iz prakse.

- Motivacija VS. Inspiracija – Zašto je važno odgovoriti na pitanje „Zašto?“. Kako se na nivou uvrenja povezujemo zarad ostvarivanja zajedničkog cilja.

- Gde najčešće grešimo kada motivišemo druge – Šta nagrađujemo a šta kažnjavamo i kako da ne upadnemo u zamku pretpostavljanja.SEMINAR JE NAMENJEN:

Šefovima HR sektora, menadžerima svih nivoa, tim liderima, šefovima kadrovske službe, zaposlenima u službama za upravljanje ljudskim resursima, sektoru za razvoj i edukaciju zaposlenih, direktorima malih i srednjih preduzeća.

Cene

Cena seminara iznosi 18.720,00 RSD

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!
Kao polaznik seminara iskoristite poseban popust od 20% za kupovinu priručnika „Izmene i dopune Zakona o radu“ !