Metodika nastave stranih jezika u osnovnom i srednjem obrazovanju

Jezik: English

Obrazovanje i Edukacija
Konferencija će biti održana 1. jula 2016. godine u Beogradu u hotelu Metropol Palace, Bulevar kralja Aleksandra 69.Cilj konferencije je pokretanje diskusije o mogućnostima unapređenja procesa nastave i predstavljanje inovacija u oblasti metodike nastave, a ciljna grupa su pre svega nastavnici stranih jezika iz osnovnih i srednjih škola. Na konferenciji će govoriti domaći i strani eksperti za metodiku nastave stranih jezika, a fokus će biti na praktičnom radu u manjim grupama za svaku od oblasti posebno:

- engleski jezik

- nemački jezik

- ruski jezik

- francuski jezik

- motivacija učenika.Prijavljivanje za konferenciju je moguće isključivo putem registracionog formulara a rok za prijavu je 24. jun do 12:00 časova. Zbog ograničenog broja mesta, prilikom odabira učesnika vodiće se računa o ravnomernoj zastupljenosti predstavnika različitih institucija, a prednost će imati nastavnici stranih jezika iz osnovnih i srednjih škola. Radni jezici konferencije su engleski tokom plenarnih sesija i engleski, ruski, francuski i nemački u radnim grupama za te jezike, dok će srpski biti radni jezik u grupi za motivaciju. Neće biti obezbeđen simultan prevod za izlaganja govornika. Postoji mogućnost refundacije putnih troškova isključivo nastavnicima stranih jezika iz osnovnih i srednjih škola koje se nalaze van Beograda u visini povratne autobuske karte, a kojima je prethodno prihvaćena prijava za registraciju.