META Zdravlje - nivo dva

Jezik: Serbian

Life coaching
Preko 90% zdravstvenih problema imaju u pozadini stres odnosno emocionalnu pozadinu. Edukacija META-Zdravlja omogućava brzo pronaženje vrste stresa koji uzrokuje određene simptome.Učite kako sigurno i preciznosno odrediti emocionalne korene simptoma kako bi dobili brže rezultate. Ovo nije učenje Luize Hej ili veze uma i tela nego učenje bazirano na biologiji, embriologiji, inteligenciji samoisceljenja, epigenetici tj uticaju spoljašnje sredine na naš um a time i našu biologiju.

Preduslov je prethodno pohađanje Uvoda u META-Zdravlje.Za sve koji su pohađali EFT nivo jedan i dva i Tajne promene u raspoloženju i ponašanju, priznaju im se sati ako idu u pravcu META-Zdravlje praktičara.Edukacija je veoma korisna zdravstvenim radnicima integrativnog pristupa, zdravstvenim Coach-evima, Energetskim psiholozima, EFT praktičarima, NLP praktičarima, hipnoterapeutima…Edukaciju vodi Jasmina Kovačev, META-Zdravlje Master praktičar i Master trener.Edukacija će se održati 02.-03. juna i 12.-14. juna u Beogradu