Mere za smanjenje fluktuacije zaposlenih

Jezik Srpski

IT i Tehnologija

Koje mere treba sprovesti za smanjenje fluktuacije zaposlenih?

Ukoliko u Vašoj firmi postoji problem visoke stope fluktuacije, jedini način da je smanjite jeste da utvrdite razloge njenog postojanja i preduzmete odgovarajuće mere!

Na našem novom seminaru ćete naučiti kako da utvrdite uzroke, organizujete mere upravljanja fluktuacijom i rešite najčešća pitanja koja se javljaju u praksi:
- Zašto zaposleni najčešće napuštaju poslodavca i šta ih privlači drugom poslodavcu?
- Kako održati lojalnost zaposlenih?
- Kako strategije upravljanja utiču na fluktuaciju zaposlenih?
- Kako pratiti i analizirati fluktuaciju?
- Koji su alati za analizu fluktuacije: kako se sprovode izlazni intervju i istraživanje zadovoljstva zaposlenih?
- Koje mere i programi motivacije smanjuju fluktuaciju?

Ovaj seminar Vam omogućava:
- Smernice kako da utvrdite uzroke zbog kojih nastaje visoka stopa fluktuacije
- Savete kako da sprovedete mere za smanjenje fluktuacije
- Direktnu interaktivnost sa predavačem i odgovore na Vaša pitanja

TEME SEMINARA:
- Ciljevi upravljanja fluktuacijom
- Zašto zaposleni napuštaju poslodavca; Šta je to što ih je privuklo drugom poslodavcu
- Kako usklađivanjem vrednosti i misije kompanije doprineti ukupnom rezultatu kada je u pitanju održavanje lojalnosti zaposlenih
- Kako strategije upravljanja utiču na fluktuaciju zaposlenih
- Istina ili zabluda: Zaposleni ne daje otkaz poslodavcu nego šefu
- Praćenje fluktuacije i analiza
- Izlazni intervju i istraživanje zadovoljstva zaposlenih kao alati za analizu fluktuacije
- Iskustva poslodavca u analizi fluktuacije
- Mere i programi motivacije koji smanjuju fluktuaciju
- Pozitivna fluktuacija naspram negativne – neželjene fluktuacije

Predavač: Vedrana Božić

Cene karata

Cena seminara: 15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 10% za nabavku „Zbirke Excel obrazaca za HR – upravljanje ljudskim resursima“.

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!