Mere za smanjenje apsentizma zaposlenih

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Odsustvo zaposlenih, bez obzira na to da li je opravdano ili neopravdano, poslodavcima remeti planove, umanjuje produktivnost i efikasnost, nameće ili krije neplanirane troškove. Velika stopa odsustovanja može ozbiljno da remeti radnu atmosferu i moral zaposlenih. Jasna je potreba poslodavaca da se vrste odsustva izmere, klasifikuju, te da se odrede ciljevi i preduzmu mere i inicijative u cilju unapređenja upravljanja ovom pojavom.Organizujemo novi seminar, na kome će se polaznici pored lokalnih uslova i praksi upoznati i sa globalnim primerima i inicijativama koje se primenjuju u upravljanju apsentizmom:

- Vrste i određivanje uzroka apsentizma

- Direktni i indirektni trošak izgubljenje produktivnosti

- Način vođenja evidencija i merenje apsentizma

- Računanje stope apsentizma

- Načini smanjenja stope apsentizma – strategije prema situaciji u kojoj se kompanija nalazi

- Pravni okviri koji su bitni u upravljanju nelegitimnim apsentizmom

- Uloga HR-a u upravljanju apsentizmom (ciklus upravljanja zaposlenim)Ovaj seminar Vam omogućava:

- Smernice za utvrđivanje uzroka apsentizma

- Smernice za smanjenje apsentizma

- Direktnu interaktivnost sa predavačem i odgovore na Vaša pitanjaKOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Direktorima, vlasnicima preduzeća, menadžerima, šefovima pravne, kadrovske i HR službe i svima ostalima koji su zainteresovani za pitanja apsentizma zaposlenih.

Cene

Cena kotizacije iznosi 18.720,00 RSD