Mentorstvo za zaposlene u HR sektoru

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Na zaposlenima koji su zaduženi za obuku i razvoj zaposlenih obično počiva inicijativa da se:
- novi zaposleni uspešno uvede u posao,
- sistematično prenosi znanje sa iskusnijih na manje iskusne zaposlene,
- planski, blagovremeno nasleđuju mesta,
- mentorstvom širi kultura učeće organizacije.

Po tome kompanija biva prepoznata na tržištu, institucionalno znanje sačuvano i uvećano, dok se zaposleni osećaju sigurno u kompaniji da će u ključnim momentima karijernog razvoja imati podršku i vođenje u usvajanju neophodnih stručnih znanja, na najdelotvorniji način, od iskusnog kolege, mentora.

Mentorstvo traži:
- vreme iskusnog zaposlenog,
- njegovu volju za prenošenjem znanja i veštinu mentorskog umeća s jedne strane,
- i želju za sticanjem i uvećanjem znanja mentija s druge strane.

Potrebni su još i podrška menadžera, mentora i mentija, kolega iz HR sektora, standardizacija procedura.  Formalni mentorski program  je još zahtevniji, uključuje veći broj učesnika i iziskuje koordinaciju brojnih aktivnosti.  Kompaniji je ponekad teško da obezbedi i podrži ovakvu logistiku, i dolazak novog zaposlenog na radno mesto prepušta slučaju, te se i mentor i menti i čitava organizaciona jedinica dovijaju. Mentorski programi, iako donose značajan benefit, retko se primenjuju.

HR stručnjaci imaju veoma izazovan zadatak da promovišu, iniciraju, logistički podrže i virtuozno koordiniraju uspešno mentorstvo u kompaniji. Ovaj trening je vodič kroz ključne elemente uspešnog mentorskog odnosa i ključne faze valjanog mentorskog programa.

Trening se sastoji iz prezentacije, grupnog rada, studije slučja, igre uloga, diskusije.

Ciljna grupa:
Zaposleni u HR sektoru, zaposleni zaduženi za obuku i razvoj zaposlenih, koordinatori mentorskih programa, mentori, menadžeri.

Cilj treninga:
Upoznavanje polaznika sa mentorskim tehnikama i veštinama, elementima uspešnog mentorskog odnosa, fazama i procedurama u kreiranju, realizaciji i praćenju mentorskog programa.

Teme:
- Stilovi učenja odraslih
- Uloge, obaveze i etička pravila za mentora i mentija
- Faktori uspeha mentorskog odnosa
- Mentorske veštine
- Mentrorske tehnike
- Uloge u mentorskom programu
- Karakteristike dobrog mentorskog programa
- Korisne procedure mentorstva
- Praćenje mentorskog programa
- Pristupi evaluaciji mentorskog programa

Po završetku seminara polaznik će biti osposobljen da:
- Razume ko su neophodni učesnici mentorskog programa;
- Poznaje elemente mentorskog programa;
- Prepoznaje odlike dobrog mentorskog programa;
- Poznaje procedure kreiranja, realizacije, praćenja i evaluacije programa;
- Uvidi koje su poželjene mentorske veštine za ostvarenje dobrih mentorskih odnosa; 
- Razume kako odrasli (mentiji) uče;
- Ispuni zadatke koordinacije mentorskog programa.

Predavač:
- Nataša Živojinović, poseduje decenijsko iskustvo u oblasti obuke i podrške razvoju zaposlenih kao sertifikovani trener i stručnjak. Koordinator je obuke zaposlenih, mentorskih programa i koučing aktivnosti. Angažovana je i kao učesnik na regionalnim i međunarodnim projektima za unapređenje oblasti ljudskih resursa. Trenutno zaposlena na poslovima međunarodne saradnje i upravljanja projektima u domenu HR funkcija za organe državne uprave.

Cene karata

Cena treninga: 20.040,00

Izvor: mngcentar.com