Menadžment ljudskih resursa

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Učesnici programa Menadžment ljudskih resursa će tokom četvorodnevne obuke naučiti efektivne načine strateškog upravljanja ljudskim resursima – od selekcije kadrova, preko njihovog razvoja i nagrađivanja, napredovanja u karijeri do principa i značaja funkcije HR kao strateškog biznis partnera u kompanijama, institucijama i organizacijama.

Učesnici će razumeti sve segmente upravljanja ljudskim resursima, osposobiti se da obave stručan i strukturisan odabir zaposlenih, da postavljaju realne i izazovne ciljeve, da prate i ocenjuju radni učinak zaposlenih i na osnovu toga ih nagrađuju. Uz to, usvojiće osnovna znanja o pravnom okviru u oblasti upravljanja kadrovima, zapošljavanja i otpuštanja zaposlenih.

Učesnici programa
Modul je namenjen HR menadžerima, HR profesionalcima nadležnim za razvoj ljudskih resursa u privatnom i javnom sektoru, direktorima i/ili vlasnicima privrednih društava koji upravljaju ljudskim resursima.

Predavanja prati mnoštvo primera iz dugogodišnje prakse predavača. Na slikovit i jasan način, uz korišćenje studija slučaja iz domaćeg i međunarodnog biznisa, u interakciji sa polaznicima i različite radionice koje predstavljaju realne primere iz privrede, učesnicima će biti približen pojam HR i njegova funkcija u kompaniji.

Teme
- Mesto i uloga menadžera ljudskih resursa u organizacijama
- Regrutovanje i selekcija
- Motivisanje zaposlenih
- Radno pravo za menadžere
- Nagrađivanje
- Upravljanje učinkom
- Povezivanje organizacije
- Trening i razvoj
- Ključni zaposleni
- Planovi nasleđivanja

Predavači: Tijana Tadić i Danijela Mićunović

Cene karata

80.000,00 RSD + PDV
U cenu nije uračunat smeštaj, približna cena punog pansiona iznosi 5.000 din dnevno.
Korporativni partneri, akademska zajednica, samofinansirajući studenti i nezaposleni imaju posebne uslove.