Menadžment ljudskih resursa

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Program Menadžment ljudskih resursa je jedan od modula Profesionalnog MBA (PMBA) programa. Ukoliko se odlučite za pohađanje dodatnih modula možete steći PMBA diplomu i zvanje MBA. Pohađanje Profesionalnog MBA programa je opciono.

Učesnici modula Menadžment ljudskih resursa će tokom četvorodnevne obuke naučiti efektivne načine strateškog upravljanja ljudskim resursima – od selekcije kadrova, preko njihovog razvoja i nagrađivanja, napredovanja u karijeri do principa i značaja funkcije HR kao strateškog biznis partnera u kompanijama, institucijama i organizacijama.

Polaznici će razumeti sve segmente upravljanja ljudskim resursima, osposobiti se da obave stručan i strukturisan odabir zaposlenih, da postavljaju realne i izazovne ciljeve, da prate i ocenjuju radni učinak zaposlenih i na osnovu toga ih nagrađuju. Uz to, usvojiće osnovna znanja o pravnom okviru u oblasti upravljanja kadrovima, zapošljavanja i otpuštanja zaposlenih.

Polaznici
Modul je namenjen HR menadžerima, HR profesionalcima nadležnim za razvoj ljudskih resursa u privatnom i javnom sektoru, direktorima i/ili vlasnicima privrednih društava koji upravljaju ljudskim resursima.

Predavanja prati mnoštvo primera iz dugogodišnje prakse predavača, na slikovit i jasan način, uz korišćenje studija slučaja iz domaćeg i međunarodnog biznisa, u interakciji sa polaznicima i radioničarski rad uz simulacije realnih primera iz privrede.

Teme
- Mesto i uloga HR u organizacijama
- Regrutovanje i selekcija
- Motivisanje zaposlenih
- HR i etika
- Radno pravo za menadžere
- Nagrađivanje
- Upravljanje učinkom
- Interna komunikacija i krizni menadžment
- Povezivanje organizacije

Predavači: Tijana Tadić i Danijela Mićunović

Cene karata

80.000,00 RSD + PDV
U cenu nije uračunat smeštaj, približna cena punog pansiona iznosi 5.000 din dnevno.
Korporativni partneri, akademska zajednica, samofinansirajući studenti i nezaposleni imaju posebne uslove.