Menadžment komunikacija

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Menadžment komunikacija je osmišljen tako da učesnicima omogući da razviju i usavrše svoje veštine kroz pristup različitim aspektima komuniciranja menadžera u poslovnom okruženju.Modul je dizajniran tako da polazi od intrapersonalne komunikacije i pristupa različitim modelima i situacijama interpersonalne komunikacije, uključujući elemente efikasne argumentacije i veštine uveravanja.Kroz interaktivan rad i konstruktivne povratne informacije predavača, svaki učesnik biće u prilici da proceni svoja znanja i veštine u oblasti komunikacija, kao i da osmisli svoj akcioni razvojni plan za naredni period u ovoj oblasti.Učesnici programa

Program je namenjen menadžerima koji žele da neguju i unapređuju veštine komunikacije u poslovnom i privatnom okruženju. Učesnici će unaprediti svoja znanja i veštine u oblasti prezentacionih veština, podići nivo samopouzdanja i samomotivacije, što neposredno utiče na lični i profesionalni uspeh pojedinca, a kroz njegov rad i uspeh organizacije u celini.Teme

-Elementi komunikacije i komunikacioni miks

- Nivoi komunikacije – govor

- Nivoi komunikacije – Slušanje

- Nivoi komunikacije – Postavljanje pitanja

- Nivoi komunikacije – Snažni odgovori

- Asertivna komunikacija

- Neverbalna komunikacija

- Efektivna komunikacija u konfliktnim situacijamaPredavači: Danijela Nedić i Olja Bećković

Cene

80.000,00 RSD + PDV
U cenu nije uračunat smeštaj, približna cena punog pansiona iznosi 5.000 din dnevno.
Korporativni partneri, akademska zajednica, samofinansirajući studenti i nezaposleni imaju posebne uslove.