Menadžment komunikacija

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Menadžment komunikacija je osmišljen tako da učesnicima omogući da razviju i usavrše svoje veštine kroz pristup različitim aspektima komuniciranja menadžera u poslovnom okruženju.

Modul je dizajniran tako da polazi od intrapersonalne komunikacije i pristupa različitim modelima i situacijama interpersonalne komunikacije, uključujući elemente efikasne argumentacije i veštine uveravanja.

Kroz interaktivan rad i konstruktivne povratne informacije predavača, svaki učesnik biće u prilici da proceni svoja znanja i veštine u oblasti komunikacija, kao i da osmisli svoj akcioni razvojni plan za naredni period u ovoj oblasti.

Učesnici programa
Program je namenjen menadžerima koji žele da neguju i unapređuju veštine komunikacije u poslovnom i privatnom okruženju. Učesnici će unaprediti svoja znanja i veštine u oblasti prezentacionih veština, podići nivo samopouzdanja i samomotivacije, što neposredno utiče na lični i profesionalni uspeh pojedinca, a kroz njegov rad i uspeh organizacije u celini.

Teme
-Elementi komunikacije i komunikacioni miks
- Nivoi komunikacije – govor
- Nivoi komunikacije – Slušanje
- Nivoi komunikacije – Postavljanje pitanja
- Nivoi komunikacije – Snažni odgovori
- Asertivna komunikacija
- Neverbalna komunikacija
- Efektivna komunikacija u konfliktnim situacijama

Predavači: Danijela Nedić i Olja Bećković

Cene karata

80.000,00 RSD + PDV
U cenu nije uračunat smeštaj, približna cena punog pansiona iznosi 5.000 din dnevno.
Korporativni partneri, akademska zajednica, samofinansirajući studenti i nezaposleni imaju posebne uslove.