Menadžment komunikacija

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Program Menadžment komunikacija je jedan od modula Profesionalnog MBA (PMBA) programa. Ukoliko se odlučite za pohađanje dodatnih modula možete steći PMBA diplomu i zvanje MBA. Pohađanje Profesionalnog MBA programa je opciono.

Menadžment komunikacija je kreiran tako da polaznicima omogući da razviju i usavrše svoje veštine kroz pristup različitim aspektima komuniciranja menadžera u poslovnom okruženju. Modul je dizajniran tako da polazi od intrapersonalne komunikacije i pristupa različitim modelima i situacijama interpersonalne komunikacije, uključujući elemente efikasne argumentacije, veštine uveravanja i ključne tačke u poslovnom pregovaranju.
Kroz interaktivan rad i konstruktivne povratne informacije predavača, svaki učesnik biće u prilici da proceni svoja znanja i veštine u oblasti komunikacija, kao i da kreira svoj akcioni razvojni plan za naredni period u ovoj oblasti.

Polaznici
Program je namenjen menadžerima koji žele da sebe, svoje ideje, proizvode i usluge predstave na efikasan i profesionalan način, svima koji za cilj imaju negovanje i unapređivanje veština komunikacije u poslovnom i privatnom okruženju smatrajući to bitnim elementom u kreiranju ličnog i profesionalnog imidža. Polaznici će unaprediti svoja znanja i veštine u oblasti prezentacionih veština, podići nivo samopouzdanja i samomotivacije, što neposredno deluje na lični imidž i profesionalni uspeh pojedinca, a kroz njegov rad i na uspeh kompanije u celini.

Teme
- Šta nas zaista pokreće i kako naučiti slušati sebe?
- Pretpostavke za (ne)uspešnu komunikaciju
- Kako da upravljamo svojim emocijama?
- Naučimo da čitamo sagovornika
- Postavljanje pravih pitanja, aktivno slušanje, pohvale i konstruktivna kritika, saopštavanje loših vesti, parafraziranje
- Komunikacija u konfliktnim situacijama i alati za efikasno upravljanje konfliktom
- Neverbalna komunikacija – korišćenje govora, pauze, naglašavanja, tonalitet

Predavači: Danijela Nedić i Olja Bećković

Cene karata

80.000,00 RSD + PDV
U cenu nije uračunat smeštaj, približna cena punog pansiona iznosi 5.000 din dnevno.
Korporativni partneri, akademska zajednica, samofinansirajući studenti i nezaposleni imaju posebne uslove.